Det omfattende foreningsudviklingsprojekt, som er gennemført i samarbejde med DGI, har præget året. I projektet er der dels sat fokus på ledelse i en idrætslig sammenhæng, dvs. at kunne tilrettelægge træning og kampe med en god arbejdsdeling og en effektiv planlægning. I projektets konklusioner blev der også peget både på oprettelse af nye afdelinger, samarbejde mellem afdelingerne for at få nye medlemmer over en bred front, samt kommunikation gennem de sociale medier, foreningens hjemmeside og evt. apps. Et af de konkrete resultater er oprettelse af en ny afdeling for basketball, som blev vedtaget på generalforsamlingen, men væsentlig er også oprettelse af en ny hjemmeside, som skal være med til at synliggøre TRIF i lokalsamfundet.

Næstformand Arne Tophøj og hovedkasserer Leo Konradsen var på valg og blev genvalgt på generalforsamlingen.
Ved generalforsamlingen blev der traditionen tro uddelt en række priser som tilfaldt følgende:
Unglederprisen, gavekort 500 kr., skænket af Sport 1, Rønde: Rasmus Tophøj, badminton.
Seniorlederpris, pokal skænket af Rønde Sparekasse: Pia Aakerhjelm Sørensen, løbeafdelingen, PULS 8410.
Seniorlederpris, Rønde Handelstandsforenings pokal: Henning Guldmand, fitness-afdelingen.

For yderligere oplysninger vedr. denne pressemeddelelse:
Søren K. Lauridsen, 40147500.
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901