Økonomi og medlemstal i TRIFs afdelinger

Badminton i tal

 
Badminton i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter  Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   87.800 77.945 94.270
Sponsorbidrag 0 28.200 15.000
Refusioner 9.146 6.600 5.100
Aktiviteter 341.997 559.133 573.732
I alt 438.943 671.879 668.102
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 84.120 70.260 62.280
Turneringsomkostninger 18.502 48.363 50.024
Rekvisitter 177.504 201.595 198.143
Aktiviteter 92.8499 257.129 268.742
Løn og godtgørelser 52.822 72.974 74.902
Administration 4.009 5.007 6.813
Renter 4.009 0 250
I alt 429.806 655.328 659.154
Årets resultat 9.137 16.551  28.948

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud

Basketball i tal


Basketball i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr. Kr. Kr.
Kontingent   0 7.000 4.000
Sponsorbidrag 0 8.800 0
Refusioner 900 1.950 0
Aktiviteter 0 2.000 0
I alt 900 19.750 4.000
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 0 9.720 2.520
Turneringsomkostninger 0 0 0
Rekvisitter 0 8.800 5.315
Aktiviteter 0 800 0
Godtgørelser 0 1.479 1.275
Administration 0 0 440
I alt 0 20.799 9.550
Årets resultat 900 - 1.049 - 5.550
Ny aktivitet startet 1. januar 2017. Aktiviteten
Aktiviteten er nedlagt igen pr. 30. juni 2018.


 *) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud

Fitness i tal

 
Fitness i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   935.423 765.691 832.744
Sponsorbidrag 0 0 8.155
Refusioner 38.550 49.200 51.446
Aktiviteter 3.000 2.450 7.485
I alt 976.973 817.741 899.830
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 445.179 487.649 512.232
Turneringsomkostninger 0 0 0
Rekvisitter 125.197 166.205 70.550
Kontingent til hovedforening 0 0 0
Aktiviteter 533 4.887 6.805
Godtgørelser 91.613 77.802 79.479
Administration 38.833 33.657 66.078
Renter 4.337 6.769 9.202
Afskrivning redskaber 121.500 121.600 130.668
I alt 827.192 896.569 875.014
Årets resultat 149.781 - 78.828 24.816

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud

 

Fodbold i tal

 
Fodbold i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   457.100 405.700 487.300
Sponsorbidrag 59.000 20.000 68.000
Refusioner 84.496 82.5712 82.422
Aktiviteter 251.925 57.850 292.150
I alt 852.521 566.121 929.872
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 341.150 335.834 359.539
Turneringsomkostninger 120.759 103.989 150.911
Rekvisitter 59.055 22.768 42.105
Aktiviteter 213.063 29.189 293.626
Godtgørelser 112.127 85.750 212.986
Administration 621 890 2.927
Administration intern 18.000 17.000 17.000
Renter 0 0 319
I alt 864.775 595.421 1.079.413
Årets resultat -12.254 - 29.300 - 149.541

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud

 

Gymnastik i tal

 
Gymnastik i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   139.100 193.650 157.400
Sponsorbidrag 0 0 0
Refusioner 35.100 29.313 25.569
Aktiviteter 13.050 12.301 8.096
I alt 187.250 235.264 191.065
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 33.700 43.825 42.649
Turneringsomkostninger 25.563 37.993 34.971
Rekvisitter 11.575 15.201 9.790
Aktiviteter 7.644 14.020 12.534
Godtgørelser 55.010 66.015 81.703
Administration 3.065 7.062 9.818
Afskrivning redskaber 0 0
I alt 136.557 184.806 191.465
Årets resultat 50.693 50.458  -  400

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud

 

Hovedforening i tal

 
Hovedafdelingen i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   276.300 254.550 256.320
Kontingent fra afdelinger 0 0 12.600
Refusioner 38.445 46.037 39.900
Udleje klubhus 48.400 30.100 38.800
Aktiviteter 11.098 6.769 17.570
Renter 19.552 20.783 30.280
I alt 393.795 385.949 395.470
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 125.472 138.805 106.283
Turneringsomkostninger 9.000 8.000 0
Rekvisitter 0 4.280 0
Aktiviteter 6.398 11.336 6.970
Løn og godtgørelser 161.855 160.412 133.767
Administration 83.180 124.055 117.851
Administration intern -18.000 -17.000 -17.000
Afskrivninger 6.893 6.900 6.900
Renter 0 21 150
I alt 374.798 436.809 354.921
Årets resultat 18.997 - 50.860 40.549

 *) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud

 

Håndbold i tal 201

 
Håndbold i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   139.025 140.225               126.708
Sponsorbidrag 17.199 17.259                 5.784
Refusioner 26.026 24.450                 24.298
Aktiviteter 139.953 37.391                 23.688
I alt 322.203              219.325               180.478
Udgifter Kr.  Kr.   Kr. 
Lokaleleje 71.430 58.010               60.980
Turneringsomkostninger 55.378 54.998                 51.898
Rekvisitter 9.299 12.256                 4.255
Aktiviteter 125.560 46.665                 40.266
Godtgørelser 34.410 27.933                 22.894
Administration 4.445 3.006                   3.115
I alt 300.522              202.868               183.408
Årets resultat 21.681                16.457                 -2.930 

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud

 

Løb i tal

 
Løbeafdeling i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   44.300 41.500 10.650
Sponsorbidrag 15.000 21.000 9.600
Refusioner 10.059 14.233 7.936
Aktiviteter 65.181 31.275 56.802
I alt 134.540 108.008 84.988
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 8.100 6.650 0
Turneringsomkostninger 300 0 0
Rekvisitter 26.287 41.426 34.485
Kontingent til hovedforening 0 0 12.600
Aktiviteter 82.538 50.300 45.364
Godtgørelser 3.730 4.350 3.165
Administration 4.256 11.629 16.132
I alt 125.211 114.355 111.746
Årets resultat  9.329 - 6.347 - 26.758

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud

 
 

TRIF senior 60+

 
TRIF senior 60+ i tal 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   11.570 10.660 9.520
Sponsorbidrag 33.350 200 10.250
Refusioner 11.725 8.000 4.500
Aktiviteter 41.177 24.956 19.804
Renter 0 0 0
I alt 97.822 43.816 44.114
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje og banevedligehold 0 4.644 587
Turneringsomkostninger 240 240 240
Rekvisitter 56.872 2.108 16.520
Aktiviteter 30.496 27.303 11.109
Godtgørelser 210 410 0
Administration 7.300 6.342 5.622
I alt 95.118 41.047 34.078
Årets resultat 2.704 2.769 10.036

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud

 

Tennis i tal

 
Tennis i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   24.350 6.650 9.400
Sponsorbidrag 0 0 0
Refusioner 14.595 22.711 15.350
Aktiviteter 3.350 4.480 1.300
I alt 42.495 33.841 26.050
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje og banevedligehold 21.029 29.498 19.344
Turneringsomkostninger 614 1.241 644
Rekvisitter 450 4.409 3.082
Aktiviteter 5.572 2.040 1.053
Godtgørelser 243 0 0
Administration 420 92 122
I alt 28.328 37.280 24.245
Årets resultat  14.167 - 3.439 1.805

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud

 

Volleyball i tal

 
Volleyball i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   16.900 16.550 17.500
Sponsorbidrag 0 6.720 0
Refusioner 2.550 6.742 0
Aktiviteter 0 0 0
I alt 19.450 30.012 17.500
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 4.600 6.600 4.280
Turneringsomkostninger 3.900 2.551 600
Rekvisitter 0 9.642 2.300
Aktiviteter 2.350 6.582 0
Godtgørelser 2.000 341 0
Administration 0 0 395
I alt 12.850 25.717 7.575
Årets resultat 6.600 4.295 9.925

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901