Regnskabsopgørelse 2017/2018

 
TRIFs seneste regnskab afsluttet pr. 30. juni 2018 for foreningsåret 2017/18 udviser samlede indtægter for 3.124.937
kr., mens de samlede udgifter udgør 3.204.229 kr.

Det betyder at regnskabet udviser et underskud på 79.293 kr.

Foreningen har fortsat en likvid beholdning på 735.048 kr. og en egenkapital på 1.009.336 kr.

Foreningen fik et utilfredsstillende regnskab for 2017/18 med et underskud på 79.293 kr., der især skyldes nedgang
medlemstal.

Vil du vide mere opfordres du til at læse de enkelte afdelingers regnskab i de underliggende sider.
Herunder finder du det samlede regnskab for TRIF og en sammenligning til de 2 foregående år.
TRIF koncernen i tal      
  2017/2018 2016/2017 2015/2016
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent til afdelinger 1.665.571 1.749.493 1.881.474
Kontingent til hovedforening 254.550 256.320 249.780
Sponsorbidrag 102.179 116.789 124.714
Refusioner 291.807 256.521 261.275
Udleje klubhus 40.100 38.800 13.250
Aktiviteter 749.947 1.000.667 748.497
Renter 20.783 21.078 23.609
I alt 3.124.937 3.439.668 3.302.599
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 1.191.495 1.170.695 1.189.920
Turneringsomkostninger 257.376 289.288 258.372
Rekvisitter 488.691 386.544 483.016
Aktiviteter 450.940 686.469 534.458
Godtgørelser 495.467 610.171 538.957
Administration 191.611 227.315 223.003
Renter 150 718 0
Afskrivninger 128.500 137.568 144.155
I alt 3.204.230 3.508.768 3.371.881
       
Årets resultat -79.293 -69.100 -69.282
 *) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 

Medlemsstatistik 2017/2018


TRIF fylder stadig godt i Rønde og omegns idrætsaktiviteter, således dyrker 1.849 aktivitetsmedlemmer idræt i foreningen.
Se fordelingen på de enkelte afdelinger her.

 

Medlemsfordeling i TRIF    
Afdeling 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Fodbold 331 376 420
Basketball 8 10 0
Håndbold 128 129 170
Badminton 90 87 71
Gymnastik 298 271 255
Fitness 711 829 877
Løb 152 157 157
Volleyball 25 31 14
Tennis 23 20 33
Senior 60+ 83 74 74

Hertil kommer næsten 180 ledere. Aktivitetsmedlemmerne er det sidste år faldet med 6,8% eller 135
aktivitetsmedlemmer.
Dermed er antallet det laveste i de seneste mange år.

Når der tages hensyn til at nogle dyrker flere idrætsgrene, er der 1.687 personer som dyrker idræt i TRIF,
heraf er 823 under 25 år. 

Foreningen får tilskud fra kommunen til aktiviteter for under 25-årige medlemmer, når disse har betalt kontingent
og bor i kommunen.
I regnskabsåret har foreningen fået tilskud på 158.550 kr. fra Syddjurs Kommune, svarende til 150 kr. pr.
aktivitetsmedlem under 25 år. Tilskuddet er udbetalt for året 2017.
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901