Regnskabsopgørelse 2018/2019

 
TRIFs seneste regnskab afsluttet pr. 30. juni 2019 for foreningsåret 2018/19 udviser samlede indtægter for 3.462.554
kr., mens de samlede udgifter udgør 3.190.818 kr.

Det betyder at regnskabet udviser et overskud på 271.735 kr.

Foreningen har en likvid beholdning på 1.333.123 kr. og en egenkapital på 1.280.522 kr.

Foreningen fik et tilfredsstillende regnskab for 2018/19 med et overskud på 271.735 kr., der til dels skyldes
fremgang medlemstal.

Vil du vide mere opfordres du til at læse de enkelte afdelingers regnskab i de underliggende sider.
Herunder finder du det samlede regnskab for TRIF og en sammenligning til de 2 foregående år.
TRIF koncernen i tal      
  2018/2019 2017/2018 2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent til afdelinger 1.855.568 1.665.571 1.749.493
Kontingent til hovedforening 276.300 254.550 256.320
Sponsorbidrag 124.549 102.179 116.789
Refusioner 271.591 291.807 256.521
Udleje klubhus 48.400 40.100 38.800
Aktiviteter 870.931 749.947 1.000.667
Renter 15.215 20.783 21.078
I alt 3.462.554 3.124.937 3.439.668
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 1.134.779 1.191.495 1.170.695
Turneringsomkostninger 234.255 257.376 289.288
Rekvisitter 466.238 488.691 386.544
Aktiviteter 567.004 450.940 686.469
Godtgørelser 514.020 495.467 610.171
Administration 146.130 191.611 227.315
Renter 0 150 718
Afskrivninger 128.393 128.500 137.568
I alt 3.190.819 3.204.230 3.508.768
       
Årets resultat 271.735 -79.293 -69.100
 *) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 

Medlemsstatistik 2018/2019


TRIF fylder stadig godt i Rønde og omegns idrætsaktiviteter, således dyrker 2.010 aktivitetsmedlemmer idræt i foreningen.
Se fordelingen på de enkelte afdelinger her.

 

Medlemsfordeling i TRIF    
Afdeling 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Fodbold 343 331 376
Basketball 0 8 10
Håndbold 148 128 129
Badminton 94 90 87
Gymnastik 219 298 271
Fitness 901 711 829
Løb 158 152 157
Volleyball 25 25 31
Tennis 33 23 20
Senior 60+ 89 83 74

Hertil kommer ca. 200 ledere. Aktivitetsmedlemmerne er det sidste år steget med 8,7% eller 161
aktivitetsmedlemmer.
Dermed er antallet på niveau med årene før 2017.

Når der tages hensyn til at nogle dyrker flere idrætsgrene, er der 1.860 personer som dyrker idræt i TRIF,
heraf er 875 under 25 år. 

Foreningen får tilskud fra kommunen til aktiviteter for under 25-årige medlemmer, når disse har betalt kontingent
og bor i kommunen.
I regnskabsåret har foreningen fået tilskud på 162.450 kr. fra Syddjurs Kommune, svarende til 150 kr. pr.
aktivitetsmedlem under 25 år. Tilskuddet er udbetalt for året 2018.
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901