Regnskabsopgørelse 2016/2017

 
TRIFs seneste regnskab afsluttet pr. 30. juni 2017 for foreningsåret 2016/17 udviser samlede indtægter for 3.439.668
kr., mens de samlede udgifter udgør 3.508.768 kr.

Det betyder at regnskabet udviser et underskud på 69.100 kr.

Foreningen har fortsat en likvid beholdning på 767.236 kr. og en egenkapital på 1.088.625 kr.

Foreningen fik et utilfredsstillende regnskab for 2016/17 med et underskud på 69.100 kr., der især skyldes nedgang
medlemstal.

Vil du vide mere opfordres du til at læse de enkelte afdelingers regnskab i de underliggende sider.
Herunder finder du det samlede regnskab for TRIF og en sammenligning til de 2 foregående år.
TRIF koncernen i tal      
  2016/2017 2015/2016 2014/2015
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent til afdelinger 1.749.493 1.881.474 1.751.690
Kontingent til hovedforening 256.320 249.780 186.120
Sponsorbidrag 116.789 124.714 123.758
Refusioner 256.521 261.275 279.323
Udleje klubhus 38.800 13.250 45.750
Aktiviteter 1.000.667 748.497 761.015
Renter 21.078 23.609 24.273
I alt 3.439.668 3.302.599 3.171.929
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 1.170.695 1.189.920 1.201.392
Turneringsomkostninger 289.288 258.372 284.387
Rekvisitter 386.544 483.016 353.937
Aktiviteter 686.469 534.458 496.058
Godtgørelser 610.171 538.957 607.622
Administration 227.315 223.003 202.654
Renter 718 0 491
Afskrivninger 137.568 144.155 121.667
I alt 3.508.768 3.371.881 3.268.208
       
Årets resultat -69.100 -69.282 -96.279
 *) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 

Medlemsstatistik 2016/2017


TRIF fylder stadig godt i Rønde og omegns idrætsaktiviteter, således dyrker 2.071 aktivitetsmedlemmer idræt i foreningen.
Se fordelingen på de enkelte afdelinger her.

 

Medlemsfordeling i TRIF    
Afdeling 2016/2017 2015/2016 2014/2015
Fodbold 376 420 388
Basketball 10 0 0
Håndbold 129 170 168
Badminton 87 71 122
Gymnastik 271 255 244
Fitness 829 877 761
Løb 157 157 158
Volleyball 31 14 12
Tennis 20 33 32
Senior 60+ 74 74 70

Hertil kommer næsten 200 ledere. Aktivitetsmedlemmerne er det sidste år faldet med 4,2% eller 87
aktivitetsmedlemmer.
Dermed er antallet stort set på niveau med 2014/15, sådan at sidste år var en enlig svale med
hensyn til fremgang i medlemstallet.

Når der tages hensyn til at nogle dyrker flere idrætsgrene, er der 1.774 personer som dyrker idræt i TRIF,
heraf er 1.098 under 25 år. 

Foreningen får tilskud fra kommunen til aktiviteter for under 25-årige medlemmer, når disse har betalt kontingent
og bor i kommunen.
I regnskabsåret har foreningen fået tilskud på 158.850 kr. fra Syddjurs Kommune, svarende til 150 kr. pr.
aktivitetsmedlem under 25 år. 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901