Referat af Bestyrelsesmøde 60+ den 03/08-16
 
 
 
Til stede var.:                      Bestyrelsen, Søster, Bente P., Svend, og Per.
                                            Suppleanter, Myrna
Afbud.:                                 Søren
 
 
 
Søster byder velkommen og fremlægger dagsorden for mødet.
 
 
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 
 
2. Godkendelse af sidste referat Godkendt
 
 
3. Regnskab.
Regnskabet ser fint ud, det udviser en beholdning på kr. 26.433,41 og et resultat på kr. 19.018,68.
 
 
4. Mad til generalforsamlingen.
Der har været et forslag med mad udefra – fra forskellige steder, - ser ud til at være for dyr – der er et tilbud fra hallen på kr. 70,-. Der bliver en egenbetaling på kr. 30,-. Og der sælges øl, vand og snaps/bitter for kr. 5,-.
 
 
5. Generalforsamling, valg. 15 august.
Lise Jensen fra gåerne er blevet spurgt om hun vil stille op til valg som suppleant og det har hun sagt ja til. 
 
 
6. Andet arbejde.
Teltet opsættes søndag d. 14/8-16 kl. ca. 19:00 vi skal være mindst 4 mand m/k så der spørges rundt. Borddækning står Myrna og Ruth for.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent.: SBGL 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901