Referat af bestyrelsesmøde  i 60+ d. 05-03-2018

Til stede: Søster Ibsen, Per Brandenborg, Søren Knudsen, Bente Pedersen,
                 Sonja Deigaard, Lise Jensen, Arne Mortensen
 
 
  1. Godkendelse af dagsorden.
            Dagsorden godkendt.
 
     2. Regnskab.
            Regnskabet er godkendt.
 
      3. Gå.
            Det er dejligt der kommer nye medlemmer til gå holdene,  motion og                        
             socialt samvær
      
       4. Krolf.
             Der er godt gang i tilmeldinger til træf og turneringer rundt i området.
             Der arrangeres træf og Østjyske mesterskaber i Seniorlunden til sommer.
 
        5. Seniorlunden
              a.  Der ansøges om at få lagt el ind i Seniorlunden.
              b. Der vil blive indkaldt til krolfbane møde inden sommersæsonen angående
                  banevedligeholdelse og hvad der skal ske med petauq banen.
              c.  Der kommer traktordæk, der skal erstatte de nuværende dæk  for                             
                   at beskytte planter og træer, og lette græsslåning.
 
          6. Indkomne forslag.
              a. Der besluttes at out let ”lønnen”  går til tilskud til fortæring til udflugten.                                                            
              b. En enig bestyrelse har besluttet, at indtægter fra afslutningsfesten for
                    stafet for livet, bibeholdes i 60+
              c. Der er ingen opbakning i bestyrelsen til afholdelse af en sommerfest.
              d. Ansøgning om tilskud til drypfri tag er udskudt indtil videre, da det er            
                  meget dyrt
 
          7. Diverse.
              a.  60+ har en hjemmeside under Trif, men er der nogen der vil hjælpe med               
                   at opdatere og holde den ajour.
              b.  Der tages kontakt til Bente og Børge Møller for at få opdateret
                   60+ brochuren .
 
   
                  c. Der afholdes åbent hus mandag  d. 14-05-2018. I den anledning kommer
                      der en person fra DGI, der gerne vil se og høre, hvad vi foretager os.
                  d.  Der besluttes at arrangere  ”slå katten af tønden” til  næste år.                     
                  e. Der afventes med at holde nytårskur med afsluttende suppe, til der lagt        
                       el ind i huset.
                  f. Ved eventuelle underudvalg bestræbes det, at der er repræsentanter
                      fra krolf , gåer og bestyrelsen.
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901