Referat af bestyrelsesmøde i 60+ d. 06-08-2018

Til stede: Søster Ibsen, Per Brandenborg, Søren Knudsen, Bente Pedersen,

Sonja Deigaard.

Fraværende: Arne Mortensen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Bestyrelse-suppleant-dirigent.

Mona Dyrup har sagt ja til at opstille til bestyrelsen

Per Brandenborg har sagt ja til at opstille til suppleant i bestyrelsen.

Ole Nissen har sagt ja til at være dirigent.

3.Regnskab og budget.

Godkendt.

4. Beretning.

Beretning godkendt.

5. Teltopstilling-borddækning m.m. til generalforsamling.

Søndag d.12-08-2018- kl 13 stilles telt og pavillon op, og der stilles borde og stole

op , der er fin tilmelding af frivillige til at hjælpe.

6. Evt.

Der arbejdes videre, med at få planlagt et nyt 1. hjælps kursus, der er jo kommet

mange nye medlemmer siden sidste kursus.

Per Brandenborg har haft kontakt med Syddjurs kommune, om 60+ kan benytte

den målerbrønd , der ligger mellem træerne bag ved huset. Det har kommunen

godkendt, kommunen monterer et vandur og hane uden beregning.

Move for life gentages igen i år , Søster, Mona og Pia er tovholdere.

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901