Tennis

Dagsorden for opfølgningsmøder – vækstaftaler – 2019
 • Medlemstallet: (5-10 min)
  Hvordan er det aktuelle medlemstal – og gerne sammenlignet med tidligere år.
  De seneste års indberetning (sluttal) for jeres klub er:
  2016 – 33
  2017 – 29
  2018 – 26
  2019 – 32 medlemmer aktuelt (i alt 10 nye medlemmer, dog udmeldelse fra 4 personer).
  Hvad har man gjort for at få nye medlemmer? Man har været opmærksom på at få medlemmerne til at være ambassadører for klubben. Så ”mund-til-mund” metoden har fungeret rigtig fint.
  De medlemmer man fik via badminton afdelingen har man også beholdt.
  Klubben er generelt udfordret på at man ikke har et klubhus – så det kan være en ”udfordring” at lave ”klubliv”, etc..
 • Kort status for sæsonen indtil videre – hvordan er sæsonen gået? (5-10 min)
  En overordnet status for jeres sæson indtil videre.
  Klubben har været god til at samarbejde med klubber i området – en del via DGI samarbejdet ditto.
  Klubben satser fortsat primært på voksne – børnetræning er der i Mørke og Hornslet. Men decideret træning for børn er der ikke i klubben. Men god modtagelse for voksne.
  2 slags medlemmer – der kommer medlemmer, der bare spiller i klubben (og passer sig selv). Derudover en række medlemmer, der kommer og gerne vil være en del af ”klublivet”. 
 • Opfølgning på Tennissportens Dag (TD) og Voksenintroduktion (VI) (10-15 min samlet)
  I henhold til vækstaftalen – kort opsamling som disse indsatser.
  Forslag til forbedringer af tilbud fra DTF i denne forbindelse?
  Intet relevant.
 • Klubbens konkrete rekrutterings- og fastholdelsestiltag 2019? (15-20 min samlet)
  Kort status på eventuelle tiltag
  Er der kommet nye tiltag til?
  Er der tiltag, der har haft en mærkbar effekt?
  Er der tiltag man har ”afviklet” fordi de ikke havde den ønskede effekt?
  Det kan både handle om aktiviteter, klubledelse eller faciliteter!

  Aktiviteter i klubben:
  Onsdag aften – fælles spil for alle (bliver godt brugt)
  Lørdag formiddag – ligeledes fælles spil for alle (men nogle gange er lørdag lidt ”hellig” for familier)
  Torben plejer at skrive til alle medlemmer hver tirsdag (inden fællesspil onsdage). God service overfor medlemmerne.

  Skumtennis – fremad: det holder man fast i, der er op til 14-15 forskellige medlemmer, der spiller skumtennis fast hver uge. LE – vigtigt at man bliver mindet om klubben, fællesskabet, etc..

  Indendørs arrangementer i 2019-2020 i Randers: En succes – både spillere fra TRIF og Mørke var med til dette. Klubben vil nok gøre det et par gange henover vinteren.
 • Klubbens bedste tiltag – største succes – en god historie til inspiration for andre klubber (10 min)
  Hvad gør I helt konkret som andre klubber kan lære noget af? Det må meget gerne være kort, præcist – således ideelt set med helt konkrete fif andre klubber kan have gavn af.
  Det kan både handle om aktiviteter, klubledelse eller faciliteter! Se øvrige punkter.
 • Klubbens største udfordring – er der noget vi kan gøre fra organisationens side? (10 min)
  Det er ikke givet at vi kan eksekvere på alle ønsker – men se det som en mulighed for at sende et budskab med retur til union og forbund. Så gør jer nogle tanker – måske det I mangler, allerede findes ”på hylden”, eller måske en anden klub har gjort noget genialt netop i relation til jeres udfordring.
  Det kan både handle om aktiviteter, klubledelse eller faciliteter!

  Dyrt at få lavet tennisbaner – en lille forening, der bruger mange penge på at lave banerne klar. Det er på trods af tilskud fra kommunen en betragtelig udgift for klubben. Så en ret stor del af deres økonomi går til klubbens klargøring af baner. Har indhentet tilbud fra anden side, men økonomien er stort set den samme.
  LE tjekker kontakt til anden side, hvis der i givet fald bliver brug for dette.
  Klubben kan evt. hjælpe til med arbejdet, så prisen kommer ned.

  Manglende klubhus – se andet punkt. Kan være en ”udfordring” , men klubben forsøger at løse det i givet fald.

  Der er lavet et projekt, hvor man overvejer udvidelse af hallen, hvilket betyder at tennisklubben skal flytte i givet fald. Men det er et fremtidsprojekt, der p.t. ikke er finansieret. Men hvis det sker, så er det vigtigt for klubben at sikre baner, der er vedligeholdelsesfri og gerne med lys på banerne. Men som sagt – et projekt der ligger frem i tiden.
 • Næste skridt? (10-15 min)
  Er der tiltag I har overvejet, men som I ikke er kommet i gang med?
  Er der noget I vil gøre anderledes i den kommende sæson – hvorfor?
  Det kan både handle om aktiviteter, klubledelse eller faciliteter!  

  Fokuskursus for hjælpere/ledere: LE sender input om Fokuskurser til TRIF. Helt oplagt mulighed. JTU inspirationsdag kan også være en mulighed. LE sender info om dette – dermed kan kombinationen laves mellem inspiration for trænere/hjælpere og træning for +60 gruppen.

  Klubben købte reklameplads på Facebook også. Derudover markedsføring via pressemeddelelse i den lokale avis. LE fortalte om nogle simple muligheder ift. dette.

  Padel tennis – er det muligt? LE fortalte om mulighederne i nærområdet – Tirstrup Efterskole (udlejer til Ebeltoft Tennisklub), Randers Tennisklub har en Padel bane også.
  Match Padel kan også være en mulighed – men det er naturligvis et kommercielt center, så prisen er en lidt anden.
  Klubben kan leje Padel bane i Randers i kombination med tennisbaner i foråret 2020 til arrangement i givet fald.
 • Kommende møde – opfølgning, afrunding (5-10 min)
  Kort opsamling – hvad skal der følges op på?
  Kommende møde i relation til vækstaftalen.  

  LE fortalte om tanken om at lave fællesmøde i foråret 2020 – hvor man kombinerer tennis med inspirationsmøde, hvor flere klubber er med. En god ide som klubben gerne vil bakke op omkring. LE indkalder til dette møde – antageligt en 4-6 klubber samlet.
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901