Seniorlunden d. 13-08-2018
 
Generalforsamling TRIF 60+
 
Søster bød velkommen og starter generalforsamlingen med at vi sammen i stilhed mindes de medlemmer  der er gået bort i løbet af året.
Søster bød desuden velkommen til formand i TRIF Søren K. Lauridsen, der på vegne af FU udvalget deltager.
 
Derefter fremlægges dagsorden som følger.:
 
                  1. Valg af dirigent
                 2. Aflæggelse af beretning
                 3. Orientering om regnskab og budget
                 4. Behandling af indkomne forslag ( til bestyrelsen senest 10. august )
                 5. Valg af medlemmer:
                     På valg: Søster, (modtager genvalg)
                                  Per Brandenborg, (modtager ikke  genvalg)
                                  Bente Pedersen (modtager genvalg)
                 6. Valg af suppleanter: Arne Mortensen (modtager genvalg)
                                               
                 7. Eventuelt
 
Dagsordnen  godkendt
 
Pkt. 1. Valg af dirigent.
En enig bestyrelse har foreslået Ole Nissen, ingen yderligere bliver foreslået så Ole Nissen  blev valgt.
Ole takker for valget. Ole kunne konkluderer at generalforsamlingen er lovligt varslet.
Der er 59 som deltager i generalforsamlingen.
 
Pkt. 2. Aflæggelse af beretning.
 
Årsberetning 2018 TRIF Senior 60+ vedhæftet
 
HUSK, Beretningen dækker året 1. juli 2017 til 30.juni 2018.
 
Vores lille Senior klub, som startede i det små, er ikke så lille mere,(bare se hvor mange vi er i dag,-og det til en generalforsamling
I en idrætsforening) og vi kan snart ,til oktober ,fejre 7 års fødselsdag med mangedobbelt medlemstal.
 
Vi har foretaget os meget i årets løb, ud over snak og kaffedrikning, alle mandage og torsdage,(lige undtaget helligdage)
Har vi været aktive.
 
JULI: Gå`erne på en flot travetur I Randers langs Gudenåen.
Trif Krolf træf til UG med 120 deltagere.
 
AUGUST: Gåèrne på bytur i Væksthusene og Botanisk have.
Besøg af SFO børn til Krolf.
Generalforsamling med 45 deltagere og efterfølgende fællesspisning og sommerhygge i dejligt vejr.
 
SEPTEMBER: Gåèrne var en tur i Nimtoftepå Lybker Golf/Gjerrildbanen.
Krolf havde klubmesterskab med 42 deltagere.
60+ deltog med en stand i RIC ved frivillig fredag, ikke velbesøgt, men vi var der, også igen i år.
 
OKTOBER: Gåèrne i Femmøller i Fischers spændende ferieby.
60+ havde 6 års fødselsdag med kage og en lille én.
En flok krolfère havde kvalificeret sig til årets supertræf i Rude Strand.
Vi var igen engageret til hjælp ved Stafettens evalueringsaften.
 
NOVEMBER: Gåèrne var en tur i og omkring Auning.
Vi afholdt det første Move for Life arrangement , Seniorlunden var pyntet på mange måder med lys, de der deltog i gå eller krolf,
Havde nogle fornøjelige timer. 5 gæve gutter plantede 5 vandsugende træer på Seniorlunden. Det har virket.
DECEMBER: Gåèrne var igen på tur ved Strandkær i Mols Bjerge og sluttede af med æbleskiver, krolferne fik også derhjemme.
Der var lækker julefrokost i RIC, rigtig hyggeligt.
Outletten kom i gang og gæve 60+ère tjente en god skilling til klubben.
 
JANUAR: Gåèrne var en tur i Feldballe og omkring Øjesø, med vandgang endda , har jeg hørt.
Krolferne spillede med mudrede støvler og plørevand.
 
FEBRUAR: Gåèrne var i Thorsager og ude i Elev enge på månedstur, og lavede gymnastiske øvelser på store træstammer på forbudt område
I Kaløskoven.
Krolferne havde store udfordringer på vinterbanerne med mudderbaner,nyopståede søer , endda med is på.
 
MARTS: Gåèrnes tur” ud af huset ” blev p.g.a. snestorm til en dejlig tur i Ringelmoseskoven i helt uberørt sne.
Krolferne ryddede sne og spillede med” spejlæg”
Der blev afholdt krolfregelkursus med underviser fra DGI.
 
APRIL: Gåèrne var d. 9 april på tur i Mindelunden og Skærring Hede.
Krolferne kom” hjem ” på tørre og nyslåede sommerbaner.Der blev hentet traktordæk til beskyttelse af de nye træer , og det værste ukrudt
blev fjernet.
 
MAJ: Månedens ”ud af huset” tur gik til Ørnbjerg Mølle og den nyudsprungne skov.
”Åbent hus” blev afholdt med deltagelse af 2 instruktører i motion i naturen.
Igen i år havde vi jobbet som” poster” ved Egegårdsløbet.
Opstart med onsdag aftener med besøg af deltagere fra Syddjurs Diabetesforening. Og solen skinnede.
 
JUNI: Ingen ”ud af huset” for gåerne  i juni måned, til gengæld og med tilskud fra § 18 , en dejlig bustur til Dollerup Bakker med
 frokost på Kongenshus kro for hele klubben, vi var 50 afsted.
 
Der er gået mange kilometer, desværre er der vist ikke helt tal på det, men mon ikke i gåère har været jorden rundt, medens i har
ordnet verdenssituationen- og lidt mere jordnære situationer.
 
På Krolfbanerne er der ca. 2 km. Rundt på de 3 sommerbaner, alt efter hvor mange streger man får, vi får da motion, kuglerne skal
jo også samles op. De 2 vinterbaner, der trods vejret blev flittigt benyttet, var yderst udfordrende, men gav god træning, der har
resulteret i mange flotte placeringer i diverse træf.
 
Jer der passer vores flotte Seniorlund, har haft et noget særpræget år, sidste sommer kneb det med at finde en tørvejrsdag, i år
kniber det at finde et græssrå til slåning.
Men trods manglende græs, en kæmpe tak til jer , der lægger et stort arbejde i at der altid ser godt ud her i Huset og på Seniorlunden.
 
Og kæmpetak til jer , der arrangere ”dagligture”, ”ud af huset ture” og den årlige udflugt, til jer der sørger for ,at krolferne kommer til ,
Træf rundt omkring, hænger resultater og (rigtig mange ) vinderbilleder op,- giver et nap med, når der skal stilles op, pilles ned
Klippes, luges, vandes,gøres rent, vedligeholde huset, i det taget, sørger for det hele fungerer.
 
Tak til jer alle sammen for det engagement ,i lægger i 60+,- fordi i tager hånd om hinanden, det er så vigtigt,- og stor tak til bestyrelsen
For godt samarbejde.
 
Og tak til Ole , fordi du tog tjansen igen i år.
 
Vi ses her på Seniorlunden til FRISK LUFT- BEVÆGELSE OG FORNØJELSE.
 
Søster Ibsen
 
 

Ingen spørgsmål og  kommentarer -  Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
 
Pkt. 3. Orientering om regnskab og budget.                                                                                              
Der var 82 betalende medlemmer i regnskabsåret.
Bente Pedersen redegør for regnskabet hvor det udviser en beholdning på 39.241,95 kr

 
Der var igen i år spørgsmål om hvad grundkontingentet gå til og hvad vi får for pengene. 
Søster syntes vi har fået meget  bla. ved opstart .Forsikringer. 60+ kan desuden benytte klubhuset ved hallen.
 
Forespørgelse om hvad beholdningen skal bruges til?
Der er planer om nyt tag på huset, et der ikke drypper med kondensvand om vinteren.
Der er også planer om at få lagt el ind i huset, det kan lette mange opgaver.
Desuden er det uvist hvor mange arbejdsopgaver ,klubben får fremover, såsom outlet og Stafet for livet.
Så er det godt at have lidt på kistebunden.
 
Pkt. 4. Indkomne forslag. 
Der var ingen forslag indkommet.     
 
Pkt. 5. Valg af bestyrelse.
Søster Ibsen og Bente Pedersen blev genvalgt.
Per Brandenborg modtager ikke genvalg, Mona Dyrup og Myrna Rasmussen stiller op og der foretages  skriftlig afstemning.
47 stemmer til Mona og 6 stemmer til Myrna. Mona er dermed valgt.   

Pkt. 6. Valg af suppleanter
Arne Mortensen modtager genvalg. Per Brandenborg og Myrna Rasmussen stiller op til suppleant, Per trak sig, så Myrna er valgt.
 
Pkt. 7. Evt.   
Søren K. Lauridsen takker for invitationen, det er altid spændende at komme ud i klubberne og høre hvad der foregår.
Det er fantastisk at 60+ er vokset så meget i medlemstallet på få år, modsat andre afdelinger i TRIF der har medlemsnedgang.
 
Ole Nissen oplyser at der kan genoptrykkes  tøj til dem der ønsker det, men der gives ikke sponsor støtte. Henvendelse kan
ske til Ole, Myrna eller Jonna.
 
Bente Pedersen orienterer fra hendes mand Jørgen (kunne desværre ikke være tilstede) at det er vigtigt at vande træer og buske rigtigt
 
Mogens Guldbæk spørger til en sommerfest til næste år, der foreslås at nedsætte et udvalg til at planlægge det.
 
Per Brandenborg har kontaktet kommunen , da der er en målerbrønd i træbevoksningen bag huset. Der bliver sat en hane på, og 60+ skal kun
betale for forbruget af vand.
 
Kirsten P. takker Søster for hendes hjælpsomhed og betænksomhed.
Ole Nissen kunne konstatere at der ikke er yderligere spørgsmål.
 
Generalforsamling slut.                                                                                                                                               
                  
 
 
 
Seniorlunden d. 13-08-2018
 
Generalforsamling TRIF 60+
 
Søster bød velkommen og starter generalforsamlingen med at vi sammen i stilhed mindes de medlemmer  der er gået bort i løbet af året.
Søster bød desuden velkommen til formand i TRIF Søren K. Lauridsen, der på vegne af FU udvalget deltager.
 
Derefter fremlægges dagsorden som følger.:
 
                  1. Valg af dirigent
                 2. Aflæggelse af beretning
                 3. Orientering om regnskab og budget
                 4. Behandling af indkomne forslag ( til bestyrelsen senest 10. august )
                 5. Valg af medlemmer:
                     På valg: Søster, (modtager genvalg)
                                  Per Brandenborg, (modtager ikke  genvalg)
                                  Bente Pedersen (modtager genvalg)
                 6. Valg af suppleanter: Arne Mortensen (modtager genvalg)
                                               
                 7. Eventuelt
 
Dagsordnen  godkendt
 
Pkt. 1. Valg af dirigent.
En enig bestyrelse har foreslået Ole Nissen, ingen yderligere bliver foreslået så Ole Nissen  blev valgt.
Ole takker for valget. Ole kunne konkluderer at generalforsamlingen er lovligt varslet.
Der er 59 som deltager i generalforsamlingen.
 
Pkt. 2. Aflæggelse af beretning.
 
Årsberetning 2018 TRIF Senior 60+ vedhæftet
 
HUSK, Beretningen dækker året 1. juli 2017 til 30.juni 2018.
 
Vores lille Senior klub, som startede i det små, er ikke så lille mere,(bare se hvor mange vi er i dag,-og det til en generalforsamling
I en idrætsforening) og vi kan snart ,til oktober ,fejre 7 års fødselsdag med mangedobbelt medlemstal.
 
Vi har foretaget os meget i årets løb, ud over snak og kaffedrikning, alle mandage og torsdage,(lige undtaget helligdage)
Har vi været aktive.
 
JULI: Gå`erne på en flot travetur I Randers langs Gudenåen.
Trif Krolf træf til UG med 120 deltagere.
 
AUGUST: Gåèrne på bytur i Væksthusene og Botanisk have.
Besøg af SFO børn til Krolf.
Generalforsamling med 45 deltagere og efterfølgende fællesspisning og sommerhygge i dejligt vejr.
 
SEPTEMBER: Gåèrne var en tur i Nimtoftepå Lybker Golf/Gjerrildbanen.
Krolf havde klubmesterskab med 42 deltagere.
60+ deltog med en stand i RIC ved frivillig fredag, ikke velbesøgt, men vi var der, også igen i år.
 
OKTOBER: Gåèrne i Femmøller i Fischers spændende ferieby.
60+ havde 6 års fødselsdag med kage og en lille én.
En flok krolfère havde kvalificeret sig til årets supertræf i Rude Strand.
Vi var igen engageret til hjælp ved Stafettens evalueringsaften.
 
NOVEMBER: Gåèrne var en tur i og omkring Auning.
Vi afholdt det første Move for Life arrangement , Seniorlunden var pyntet på mange måder med lys, de der deltog i gå eller krolf,
Havde nogle fornøjelige timer. 5 gæve gutter plantede 5 vandsugende træer på Seniorlunden. Det har virket.
DECEMBER: Gåèrne var igen på tur ved Strandkær i Mols Bjerge og sluttede af med æbleskiver, krolferne fik også derhjemme.
Der var lækker julefrokost i RIC, rigtig hyggeligt.
Outletten kom i gang og gæve 60+ère tjente en god skilling til klubben.
 
JANUAR: Gåèrne var en tur i Feldballe og omkring Øjesø, med vandgang endda , har jeg hørt.
Krolferne spillede med mudrede støvler og plørevand.
 
FEBRUAR: Gåèrne var i Thorsager og ude i Elev enge på månedstur, og lavede gymnastiske øvelser på store træstammer på forbudt område
I Kaløskoven.
Krolferne havde store udfordringer på vinterbanerne med mudderbaner,nyopståede søer , endda med is på.
 
MARTS: Gåèrnes tur” ud af huset ” blev p.g.a. snestorm til en dejlig tur i Ringelmoseskoven i helt uberørt sne.
Krolferne ryddede sne og spillede med” spejlæg”
Der blev afholdt krolfregelkursus med underviser fra DGI.
 
APRIL: Gåèrne var d. 9 april på tur i Mindelunden og Skærring Hede.
Krolferne kom” hjem ” på tørre og nyslåede sommerbaner.Der blev hentet traktordæk til beskyttelse af de nye træer , og det værste ukrudt
blev fjernet.
 
MAJ: Månedens ”ud af huset” tur gik til Ørnbjerg Mølle og den nyudsprungne skov.
”Åbent hus” blev afholdt med deltagelse af 2 instruktører i motion i naturen.
Igen i år havde vi jobbet som” poster” ved Egegårdsløbet.
Opstart med onsdag aftener med besøg af deltagere fra Syddjurs Diabetesforening. Og solen skinnede.
 
JUNI: Ingen ”ud af huset” for gåerne  i juni måned, til gengæld og med tilskud fra § 18 , en dejlig bustur til Dollerup Bakker med
 frokost på Kongenshus kro for hele klubben, vi var 50 afsted.
 
Der er gået mange kilometer, desværre er der vist ikke helt tal på det, men mon ikke i gåère har været jorden rundt, medens i har
ordnet verdenssituationen- og lidt mere jordnære situationer.
 
På Krolfbanerne er der ca. 2 km. Rundt på de 3 sommerbaner, alt efter hvor mange streger man får, vi får da motion, kuglerne skal
jo også samles op. De 2 vinterbaner, der trods vejret blev flittigt benyttet, var yderst udfordrende, men gav god træning, der har
resulteret i mange flotte placeringer i diverse træf.
 
Jer der passer vores flotte Seniorlund, har haft et noget særpræget år, sidste sommer kneb det med at finde en tørvejrsdag, i år
kniber det at finde et græssrå til slåning.
Men trods manglende græs, en kæmpe tak til jer , der lægger et stort arbejde i at der altid ser godt ud her i Huset og på Seniorlunden.
 
Og kæmpetak til jer , der arrangere ”dagligture”, ”ud af huset ture” og den årlige udflugt, til jer der sørger for ,at krolferne kommer til ,
Træf rundt omkring, hænger resultater og (rigtig mange ) vinderbilleder op,- giver et nap med, når der skal stilles op, pilles ned
Klippes, luges, vandes,gøres rent, vedligeholde huset, i det taget, sørger for det hele fungerer.
 
Tak til jer alle sammen for det engagement ,i lægger i 60+,- fordi i tager hånd om hinanden, det er så vigtigt,- og stor tak til bestyrelsen
For godt samarbejde.
 
Og tak til Ole , fordi du tog tjansen igen i år.
 
Vi ses her på Seniorlunden til FRISK LUFT- BEVÆGELSE OG FORNØJELSE.
 
Søster Ibsen
 
 

Ingen spørgsmål og  kommentarer -  Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
 
Pkt. 3. Orientering om regnskab og budget.                                                                                              
Der var 82 betalende medlemmer i regnskabsåret.
Bente Pedersen redegør for regnskabet hvor det udviser en beholdning på 39.241,95 kr

 
Der var igen i år spørgsmål om hvad grundkontingentet gå til og hvad vi får for pengene. 
Søster syntes vi har fået meget  bla. ved opstart .Forsikringer. 60+ kan desuden benytte klubhuset ved hallen.
 
Forespørgelse om hvad beholdningen skal bruges til?
Der er planer om nyt tag på huset, et der ikke drypper med kondensvand om vinteren.
Der er også planer om at få lagt el ind i huset, det kan lette mange opgaver.
Desuden er det uvist hvor mange arbejdsopgaver ,klubben får fremover, såsom outlet og Stafet for livet.
Så er det godt at have lidt på kistebunden.
 
Pkt. 4. Indkomne forslag. 
Der var ingen forslag indkommet.     
 
Pkt. 5. Valg af bestyrelse.
Søster Ibsen og Bente Pedersen blev genvalgt.
Per Brandenborg modtager ikke genvalg, Mona Dyrup og Myrna Rasmussen stiller op og der foretages  skriftlig afstemning.
47 stemmer til Mona og 6 stemmer til Myrna. Mona er dermed valgt.   

Pkt. 6. Valg af suppleanter
Arne Mortensen modtager genvalg. Per Brandenborg og Myrna Rasmussen stiller op til suppleant, Per trak sig, så Myrna er valgt.
 
Pkt. 7. Evt.   
Søren K. Lauridsen takker for invitationen, det er altid spændende at komme ud i klubberne og høre hvad der foregår.
Det er fantastisk at 60+ er vokset så meget i medlemstallet på få år, modsat andre afdelinger i TRIF der har medlemsnedgang.
 
Ole Nissen oplyser at der kan genoptrykkes  tøj til dem der ønsker det, men der gives ikke sponsor støtte. Henvendelse kan
ske til Ole, Myrna eller Jonna.
 
Bente Pedersen orienterer fra hendes mand Jørgen (kunne desværre ikke være tilstede) at det er vigtigt at vande træer og buske rigtigt
 
Mogens Guldbæk spørger til en sommerfest til næste år, der foreslås at nedsætte et udvalg til at planlægge det.
 
Per Brandenborg har kontaktet kommunen , da der er en målerbrønd i træbevoksningen bag huset. Der bliver sat en hane på, og 60+ skal kun
betale for forbruget af vand.
 
Kirsten P. takker Søster for hendes hjælpsomhed og betænksomhed.
Ole Nissen kunne konstatere at der ikke er yderligere spørgsmål.
 
Generalforsamling slut.                                                                                                                                               
                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901