Seniorlunden 15.08.16

 

Generalforsamling TRIF 60+

 
Søster byder velkommen og starter generalforsamlingen med at vi sammen i stilhed mindes de to som gik bort i løbet af året Inge Lystlund og Ole Ibsen.
 
Derefter fremlægges dagsordnen som følger.:
 
                  1. Valg af dirigent
                 2. Aflæggelse af beretning
                 3. Orientering om regnskab og budget
                 4. Behandling af indkomne forslag ( til bestyrelsen senest 10. august )
                 5. Valg af medlemmer:
                     På valg: Søster, (modtager genvalg)
                                   Per Brandenborg, (modtager genvalg)
                                  Bente Pedersen )modtager genvalg)
                 6. Valg af suppleanter: Myrna Rasmussen  modtager genvalg
                                  Nyvalg                 Lise Jensen                
                   7. Eventuelt
 
Dagsordnen bliver godkendt
 
Pkt. 1. Valg af dirigent.
En enig bestyrelse har foreslået Leo Munk, ingen yderligere bliver foreslået så Leo Munk er valgt.
Leo takker for valget, og foreslår Bente Møller og Jonna Knudsen som stemmetæller, begge bliver valgt. Der er 49 som deltager i generalforsamlingen.
 
Pkt. 2. Aflæggelse af beretning.
 
Årsberetning 2016 TRIF Senior 60+
 
HUSK, Beretningen dækker året 1. juli 2015 til 30.juni 2016, og det er da utroligt, så meget et enkelt år kan rumme.
 
Hør engang:
I JULI fik Seniorlunden en overhaling, det være sig både udendørs og indendørs, ukrudt og nullermænner forsvandt, og banerne blev gjort klar til vores 2. Krolf Træf, som blev afviklet til UG med kryds og slange med 90 deltagere, hjemmesejr til Nina, endda med banerekord på bane 1, flot.
Kølle/kugleholder blev sat op, fungerer perfekt, ingen falder nu i løse køller.
Der blev sat overvågningskameraer op, - og - 7-9-13, - vi har ikke haft ubudne "gæster" siden.
Petanquebanerne blev delvist renoveret .
Gå'erne var en tur på Mols en tur omkring Agri Bavnehøj.
 
Sidste år i AUGUST afholdt vi en velbesøgt generalforsamling, 53 deltagere, med efterfølgende spisning, linedance og hygge.
Petanquer'ne var på genbesøg i Vrinners, der er de fleste så blevet siden, - vi kan jo bare håbe, de befinder sig bedre der, og at der kommer nye spillere her, det er jo lidt ærgerligt at have 2 ubrugte baner.
Gå'erne var en tur i Ryomgård og gik omkring Vallum sø.
 
I SEPTEMBER var gå'erne en tur i og omkring Fjellerup, turen skulle slutte med en kæmpeisvaffel,  -  men desværre - for sent, så - snydt.
Klubmesterskaber blev afholdt i god ro og orden, en rigtig hyggedag med præmier til vinderne i krolf og "gåning/ribbegolf", - og J.P. fik overrakt pokal og udnævnt til årets 60+'er.
 
OKTOBER måneds turen gik til Mols/Helgenæs. Vi holdt 4 års fødselsdag. - 6 gåpiger var på "arbejde" i Egegården med borddækning, servering og opvask. - En flok 60+'ere var gående med til indvielse af den længe ventede cykelsti mellem Thorsager og Rønde, om det var derfor, den "kun" holdt i 8 dage, skal være usagt.
Vi havde besøg af en flok flygtninge fra Eritrea - Irak og Syrien, der skulle høre lidt om dansk foreningsliv, - af det de så, var de vistnok mest imponeret over, at vi var gamle og kunne være aktive.
 
I NOVEMBER modtog vi en dejlig pengegave fra Lions Club Rønde, pengene var øremærket til maskinhus, det var rygtedes, at vi igen stod for en udvidelse.
En flok 60+'ere gik teatervejen, - lokalt - på Rønde Høj & efterskole - dog nøjedes vi med arbejde på gulvet med podieopstilling.
Allerede 30. november stod den på gløgg og æbleskiver, vist nok ikke det bedste, vi har fået, vi må se, hvad der findes på i år.
Og gå'erne, de var en tur omkring Ramten sø.
 
I DECEMBER var det den våde, grønne vinter, der bestemte, hvor gå'erne kunne gå, månedsturen gik til Egens og en tur i Møllerupskoven,   krolferne måtte endnu en gang ty til den gode gamle bane 5 ovre ved Hallen.
Outletten blev til noget og kørte på skinner og sammen med salg af julemærker og postkort for Lions Club Rønde, - og - podieopstillingen skæppede det godt i kassen.
 
JANUAR er der ikke så meget at sige om, gå'ernes "ud ad huset" tur gik til Femmøller, og de havde  "uniform" på, vi har nu vores egne trafikveste med logo på.
 
Polartøjet kom frem i FEBRUAR , gå'erne var en tur omkring Egå Engsø.
Vi fandt ud af, at da vi ikke har strøm på Seniorlunden, kan vi ikke få en hjertestarter, - hvad gør man så? - arrangerer selvfølgelig et førstehjælpskursus, over 2 dage, - der var 20 "elever" og en rigtig god instruktør, - nu håber vi kun, vi ikke får brug for det, vi lærte, - men - er uheld ude, er vi klar.
 
MARTS var en stille måned, med ikke rigtig noget ud over det sædvanlige og gå'erne var en tur i Ringelmoseskoven, der var flere, der ikke havde været der.
Dog var een stor, meget vigtig ting, vi fik papir på 10 års brugsret på Seniorlunden, underskrevet af både borgmester og kommunaldirektør.
 
APRIL  med forårsfornemmelser, gå'erne var en tur på Mols, Bogensholm.
Vores "åbent hus" dag var ikke nogen succes, ingen gæster, men vi havde da selv en fin dag. Krolferne var af sted til årets første stævne, og der kom gang i byggeriet, maskinhuset kom op at stå, den nye "græsser" blev indkøbt og afprøvet, og så vidt vides til stor tilfredshed for chaufføren.
 
I MAJ  var gå'erne i Universitetsparken i Aarhus, (de virkede også noget lærte, da de kom hjem).
Vi havde besøg af 8 klasse til "skolekrolf", jeg tror, både vi og eleverne synes, det er hyggeligt.
Mere Aarhus, Aarhus 1900 kom i akut mangel på poster til det verdensomspændende løb for rygmarvsskadede, og i løbet af 3 dage meldte 5 60+'ere sig, og så fik I oveni købet løn for det til klubben.
 
I JUNI  kunne gå'erne ikke nøjes med en tur "ud ad huset" tur, nej, 2 blev det til, først til Vænge Sø på Helgenæs, ukendt for næsten alle, og dernæst, for alle, heldagstur til Alrø, 40 deltagere i bus, højt humør og fantastiske rejseledere.
DGI lavede et aftenarrangement med indlagt skovtur, noget af en fuser med kun få deltagere, men vi fik da et par nye medlemmer.
 
Det var lidt om årets gang i Seniorlunden, men udover det, har krolferne fra 1.7.15 til 30.6.16. deltaget i ikke mindre en 14 krolftræf udover turnering, - og det har været med flotte resultater, ja, se selv alle billederne, der hænger her.
 
Og så må jeg sige, at jeg er noget benovet og meget glad for det store fremmøde, der har været hver eneste mandag og torsdag, uanset vejret, året i gennem, der er drukket meget kaffe og snakket mangen snak.
 
Da vores kasserer og "altmuligmand" desværre måtte melde fra, var andre klar og tog over, derfor, TAK for det store engagement I  lægger i vores lille forening, det er det , der gør, at den kører, som den gør, I byder nye velkommen, i arbejder med hus, park, baner, arrangerer ture, turneringer, træf, bager kager, byder en lille en, serverer, handler, servicerer, ja, alt muligt.
 
TAK til jer i bestyrelsen, I har bare været der.
 
Tak til Leo, fordi du tog "jobbet" igen i år.
 
TAK alle sammen - husk vores motto: FRISK LUFT - BEVÆGELSE - FORNØJELSE
 
 
Ingen spørgsmål og ingen kommentarer -  Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
 
Pkt. 3. Orientering om regnskab og budget.                                                                                              
Der var 74 betalende medlemmer i regnskabsåret.
Bente Pedersen redegør for regnskabet hvor det udviser et overskud på kr. 19.018,68.
Og en beholdning til dato på 26.433,41.
 
Der var igen i år spørgsmål om hvad grundkontingentet gå til og hvad vi får for pengene. 
Søster syntes man får noget bla. ved opstart hvor man ikke havde nogen kapital samt gratis annoncering og forsikring og så skal  man huske at hovedkontingent betales kun en gang så hvis man deltager i andre TRIF aktiviteter skal der ikke betales igen. Andre fra forsamlingen syntes det er ok.
 
Hvordan kan man have noget til gode ved TRIF.
Det er på grund af at §18 midlerne var blevet indbetalt til TRIF konto og ikke til vores egen konto oplyser Bente Pedersen.
 
Der blev spurgt om forsikringen udover bygning og ting også dækker personer, hvortil der svares at det kun er bestyrelsen og div. trænere og ledere der er dækket.
 
Der spørges om man er tvunget til af være medlem af TRIF, og det kunne oplyses at det var man ikke.
 
Hvad koster det at være medlem af TRIF, det blev oplyst at det koster 150,- men som sagt før betales det kun en gang.
Der var nogle flere spørgsmål, men referenten kunne ikke høre hvad spørgsmålene var, men fik oplyst at det var over samme emne, går ud fra at det der er refereret er nogen lunde dækkende.
 
Der er ikke flere spørgsmål til regnskabet.
 
Budget orienteringen udviser et overskud på kr. 10.500,-  forudsat vi får §18 tilskud.
 
Pkt. 4. Indkomne forslag. 
Der var ingen forslag indkommet.     
 
Pkt. 5. Valg af bestyrelse.       
Søster Ibsen, Per Brandenborg og Bente Pedersen blev genvalgt
 
Pkt. 6. Valg af slupplanter
Myrna Rasmussen blev genvalg, og som nyvalgt blev Lise Jensen fra gåerne valgt.
 
Pkt. 7. Evt.     
Der blev luftet måder man kunne spille Krolf på og hvordan andre klubber gør – enkelt spil og par spil o.a. men man syntes ikke det var det rette forum at diskutere dette emne i da det ikke kun er en der skal bestemme og det er en forudsætning at man alle drikker kaffe sammen, krolf, gå og petanque.
Alt kan diskuteres men intet kan vedtages oplyser Leo Munk, kom med forslag – som kan behandles, forvent ikke alt bliver som foreslået, men ting tager tid.
Hvor mange medlemmer er der pt. svar 67.
Hvad koster det at få indlagt strøm og vand. Tilbud indhentes.
 
Og da der ikke er mere at snakke om, takker Leo Munk bestyrelsen for arbejdet og takker resten af medlemmerne for at møde op og, for god ro og orden.
 
Generalforsamling slut.                                                                                                                                               
                  
 
 
 
 
 
Ref. SBGL
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901