Bestyrelsesmøde TRIF 60+ den 20/03 2017
 
                            Til stede bestyrelsen: Bente P., Per, Søster, Søren og Svend.
                            Suppleanter: Myrna og Lise Jensen.
 
 
 
 
 
                             Velkomst                      Søster bød velkommen og fremlagde dagsorden for mødet
 
Dagsorden:
 
 
1. Godkendelse af dagsorden
                 Dagsorden godkendt
 
2. Godkendelse af referat
                 Referat godkendt
 
3. Regnskab, aftale budgetmøde
Der er kr.39.000,-  på kontoen, kr.6.685,- er til gode ved TRIF, der er ikke gået noget ind fra §18 endnu, her er kr.4.000,-
Bente laver et budget og sender rundt, hvorefter man holder et lille møde efter spil for godkendelse og rettelser

4.
                 Det går godt, Per og Lise er så føjelig                     
 
5. Krolf
                 Onsdags krolf starter 10 maj
 
6. Seniorlunden, forårs "rengøring", flagstang
                 Der er søgt ved Danmarkssamfundet om en fane, vi høre nærmere.     
                 Man har fået en pris på ca. 1.800,- for en flagstang. Den gamle stang flyttes ud til indgangen.
                 Forårsrengøring, dato aftales senere, der foreslås en dato efter påske
 
7. Fur tur
                Søster har snakket med Gunhild til Fur og prisen er 6.700,- som betales af kassen, deltagerbetaling er stadig 200,- som dækker mad og kaffe mv.
 
8. Tøj
                Der er nedsat et udvalg som tager sig af det, og der er ikke afgjort noget endnu meddeler Myrna                
 
9. Toilet
                Søster mener der er behov for et toilet, men hvad siger de andre?
                Beslutningen tages op til næste generalforsamling som et punkt under indkommende forslag.                      
 
10. Orientering, Conventus, hjemmeside, Egegårdsløb, Outdoor fælles    TRIF arrangement i Byparken, turudvalg
               Bente og Svend orienter om brugen af Conventus og hjemmeside. Hjemmeside fremvist.
               Myrna vil gerne deltage i egegårdsløbet som hjælper torsdag 18 maj.
 
               Der bliver lavet 2 fælles TRIF arrangementer i Byparken med fitness, tennis, gymnastik, badminton, løb mv. torsdag 8-6 -17 og onsdag 23-8-17.
 
               Gunhild som er primus motor i turudvalg, og mener at andre må overtage
 
 
11. Eventuelt
               Kultur weekend
               Søster vil lave noget i fuldmånens skær ved Seniorlunden, 4-5 nov. 17, med lys og musik mv.
               Nye flyer laves via Bente M.
               Regnskabs møde 22-6-17
               Næste bestyrelsesmøde dato 24-7-17
 
 
 
 
 
Referent: SBGL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901