Referat bestyrelsesmøde mandag d. 24.7.2017.
 
TRIF Senior 60+
 
 
 
Tilstede: Søren, Myrna, Per, Lise, Bente, Søster
 
1. Dagsorden godkendt
 
2. Regnskab v/Bente, - ser godt ud, - beholdning kr. 36.984,66.
    Alle i bestyrelsen informeres om nyanskaffelser.
    Bente mangfoldiggør regnskab og budget til generalforsamlingen.
   Ros til Bente.
 
3. Kontingentbetaling, - pt. 41 betalt, en del fitness'ere først senere, når grønt lys
     fra Leo K.  - Bente opretter de, der ikke har computer eller skal have hjælp.
 
4. Gå, - giver gode ben, næste tur Botanisk Have & Væksthuset.
 
5. Super godt TRIF Træf, 120 spillere, 9*am.lotteri, stor ros til "parkfolk" og 
    hjælpere.
 
6. Generalforsamling Myrna stopper, 2 forslag, Per spørger.
    Dirigent, Søster spørger Ole N.
 
7. Spisning: forslag: Sild, fiskefilet, tartelet,, ost, egenbetaling kr. 30.-
 
8. Toilet punkt til generalforsamling, pris ca. kr. 10.000.-
 
9. Intet
 
ref./Søster/Søren
   
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901