Referat af bestyrelsesmøde i 60+ d.28-05-2018

Til stede: Søster Ibsen, Per Brandenborg, Søren Knudsen, Bente Pedersen,

Sonja Deigaard.

Fraværende: Lise Jensen og Arne Mortensen

1. Regnskab.

Regnskabet er tilfredsstillende. Godkendt.

2. Budget

Der er planlagt budget for det kommende år. Bente renskriver og sender det

til hovedkasseren i TRIF.

3. Gå.

Det er dejligt der kommer nye medlemmer til gå holdene, ellers ingen

bemærkninger.

4. Krolf.

Der er TRIF træf d. 06-07-2018 og Østjyske mesterskaber d. 28-07-2018

5. Udflugt.

Der er tilmeldt 50 personer fra Seniorlunden og 1 chauffør til vores udflugt.

6. Move for life.

Der besluttes at gentage succesen fra sidste år. Mona og Pia deltager i

møderne sammen med Søster.

7. RIC/Rønde Sparekasse.

60+ vil gerne hjælpe til med forskellige opgaver i forbindelse med

Rønde Sparekasses 150 års jubilæum.

8. Generalforsamling/sommerfest.

Der holdes generalforsamling d. 13-08-2018, med traktement som sidste år.

Tilmelding sker senere.

9. Evt.

Der søges i forskellige fonde om tilskud til at få lagt el ind i Seniorlunden. Referat af bestyrelsesmøde i 60+ d.28-05-2018

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901