Referat af aktivitetsgeneralforsamling i TRIF tennis 30. marts 2019.
(ca. halvdelen af klubbens medlemmer var mødt op til GF – flot fremmøde)
Ad.1: Ole P modtog opgaven som ordstyrer, og kunne konstaterer GF var lovligt indkaldt.
ad 2: Formandens beretning er vedlagt som bilag. I den efterfølgende snak kom der fokus på omkostningerne ved at have en så lille tennisafdeling pt. 18 medlemmer. Økonomien hænger kun lige sammen. Strategien bliver at vi i fællesskab gør en stor indsats for at skaffe nye medlemmer som kan retfærdiggøre udgiften ved at have to klargjorte baner. Lykkes det ikke tager bestyrelsen til efteråret en snak med Jan (banemand) om muligheden for at sparer på banevedligeholdsudgiften ved evt. kun at klargøre én bane, eller begge hver andet år eller lidt mere discount klargøring. Kommunen giver 14.000kr til klargøring.
Under formandens beretning blev snakken om klubhus eller rettere det manglende klubhus bragt op i forbindelse med Sørens orientering om ”hallens” udbygningsplaner.
I forbindelse med beretningen skal der rettes en tak til de aktive pensionister som gennem året har bidraget til at holde banerne samt en tak til bestyrelsen for den arbejde.
Ad 3: Regnskabet foreligger først i september, men bestyrelsen fremlagde en oversigt over  kendte indtægter og udgifter i tennisåret 1/5 – 18 til dato, opstillingen viste et mindre underskud på små 1000kr. De enkelte poster blev gennemgået.
Omkring kontingent blev den af bestyrelsen ønskede kontingent stigning vedtaget til indstilling til FU.
Velkomstpakke til nye medlemmer. Bestyrelsen havde egentlig et forslag om en startpakke med ketche og et rør bolde for 200kr når fuld kontingent var betalt af nyt voksen medlem. Men for at synkroniserer vores tilbud med det tilsendte reklame materiale blev vi enige om at man fik en ny ketche når man havde betalt kontingent. Er vi så heldige at der ikke er ketcher nok, købes nye til 300kr stk.(med i pakken vi har lavet aftale med DTF og DGI om).
Ad 4: bestyrelsen blev genvalgt ,med Annalise, Svend, Orla og Torben.
Ad 5: Bestyrelsens forslag til afvikling af stander hejsning og tennissportens dag blev vedtaget så vi starter kl 10 med stander hejsning, derefter tennis for nye og gamle på hhv bane 2 og 1. Bane 2 deles op i 2 baner med de små net. Kl 12 slutter vi med en sodavand eller kaffe.
Baneklargøring bliver flyttet en dag frem til fredag den 26/4 kl 10-13 og der indføres en arbejdsdag den 22/5 hvor rummet og udearealer får et løft.
Ad.6: Indkøring af nye medlemmer er en fælles sag. Der laves ”kom i gang samspil” hver tirsdag. Man kan være gratist 2-max 3 gange. Så mange af os gamle som muligt deltager i oplæringen og indkøringen af nye spillere.
Ad.7: Punktet blev behandlet på den måde at vi var enige om at man møder op til de forskellige arrangementer hvis man kan.
Ad 8: Søren L. formand for TRIF orienterede om arbejdet i TRIF herunder aktuelle sager i FU, b.la er antallet af profilannoncer sat net fra 10 til 6 om året. På næste formandsmøde bliver der orienteret om hallens udbygningsplaner som bl.a kan indebærer en flytning af tennisbanerne.
Derudover orienterede Torben (formand tennis) om DGI og DTF (JTU) og specielt det samarbejde i ”bevæg dig for livet” som vi er blevet en del af i og med indgåelse af vækstaftalen med Lars Elkjær konsulent i DTF.
DTF: Dansk Tennis Forbund
DGI: Dansk gymnastik Forbund
JTU: Jysk tennisforbund, en afdeling af DTF.
Ref/Torben!!


 
   
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901