Referat af Bestyrelsesmøde 60+ den 31/10-16
 
 
 
Til stede var.:                      Bestyrelsen, Søster, Bente P., Svend, Per og Søren
                                            Suppleanter, Myrna og Lise Jensen.
                                           
 
 
 
Søster byder velkommen og fremlægger dagsorden for mødet.
 
 
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 
 
2. Godkendelse af sidste referat Godkendt
 
 
3. Regnskab.
Regnskabet ser fint ud, det udviser et overskud på kr. 5.016,32 og en beholdning på kr. 31.449,73. Der er pt. 71 medlemmer.
 
 
4. Gå.
Det går godt for gåerne! Intet at bemærke.
 
 
5. Krolf.
Spillertøj, der er fremført ønsker om spillertøj (jakke eller lig.) så man optræder ens når man er ude at spille krolf. Ole og Jonna + en mere er udpeget til at tage sig af det (priser, tryk, farve m.v.) og de kommer med et udspil til bestyrelsen.
 
 Ligeledes kunne det lille udvalg også komme med indspark til evt. små-træf, præmie-spil, og anden spil der kan højne spilleglæden og selvfølgelig som udspil til bestyrelsen. Og alt spil er selvfølgelig for hele klubbens medlemmer.
 
 Aften-spil i mørket, skal vist udsættes til næste år.
 
Inde-krolf tages op på et senere tidspunkt, man følger hvad andre klubber gør.
 
6. Seniorlunden.
Minigolfbaner ved vandrehjemmet er Lion’s og ikke kommunens. Søster kontakter præsidenten for Lion’s.
 
Petanquebanerne er fredet indtil videre.
 
Beplantning på det nye areal skal vendt til man har lavet krolfbanerne m.v.
 
Toilet, man har haft kontakt til Lars Udsen som ikke kender til noget! Man vil kontakte Vam for forslag, han ved også noget om dræn.
 
7. Tilbud ”indkøbsvenner” fra Meny.
Meny vil tilbyde de ældre afhentning af indkøbsliste og levering af vare. Og her har de så tænkt om det var noget for 60+ at stå for.
 
Det er der ikke stemning for i bestyrelsen!
 
8. TRIF Senior 60+ datoer, hvidbog, m.v.
 Søster vil lave en hvidbog over hvad hun laver og alle andre i bestyrelsen. Så skulle det være nemt for andre at overtage.
 
12 dec. 16 Julehalløj i pyramiden hvor der serveres 2 stk. smørbrød (pr mk) og kaffe. (drikkevare køber man selv) for den nette sum af kr. 50, -  pr deltager.
 
22 maj17: åbent hus.
14 juli17: krolftræf her.
14 aug.17: generalforsamling.
14 sep.17: klubmesterskaber.
 
9. evt.
Et hold 60+ var ude at servere ved stafetten og modtog for dette kr. 2.000,- Flot!
 
Næste bestyrelsesmøde den 20 marts 2017, på gensyn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent.: SBGL 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901