August 2017.
 
TRIF Senior 60+
 
 
Hej alle
 
Sommerferien er endt, - det var ikke meget sommer, nu har vi da lov at ønske en kanon sensommer og et super efterår.
 
Den årlige generalforsamling løb af stabelen i god ro og orden, efterfølgende fællesspisning af diner transportable fra RIC, dejligt nemt og lækkert, og sommerhygge i det dejlige vejr.
 
Bestyrelsen har konstitueret sig således: Søster formand, Per næstformand, Bente P. kasserer, Sonja sekretær, Søren medlem, - Lise og Arne M. suppleanter.
 
Næste huskedage er foruden "ud ad huset" dagene: torsdag d. 14. september afholdes klubmesterskaber med efterfølgende fællesspisning af medbragt mad.
Torsdag d. 5. oktober holder vi 6 års fødselsdag, - og LØRDAG d. 4. november
kl. 17-19  arrangeres Move for Life 2017, lys og bevægelse i mørke i fuldmånens tegn for både gå'ere og krolf'ere, herom senere, men noter datoen og meld gerne at give en hånd med.
 
Med hensyn til kontingentbetaling må fitness'erne til pungen, nu skulle det være ok, kniber det, så sig til.
 
Mandag d. 4.september går månedens "ud ad huset" tur til Lübker Golf/Gjerrild Banen afgang som sædvanligt fra Seniorlunden kl. 9.30.
 
Vi ses til FRISK LUFT - BEVÆGELSE - FORNØJELSE
 
Mvh
Søster
 
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901