TRIF

BADMINTON

 

Generalforsamling i TRIF badminton

Mandag den 2. sept kl. 18.30 i Rønde Idrætscenter

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent.

2. Formandens beretning fra den forgangne sæson.

3. Kassererens beretning om regnskabet 2018/2019.

4. Budget og Planer for sæsonen 2019/2020.

5. Indkomne forslag. (Skal være Bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før)

6. Valg til Bestyrelsen, samt suppleanter.

På valg er: Klaus Mølgaard (formand) (modtager genvalg.)

7. Afslutning

Vi håber, at rigtig mange vil møde frem og bakke klubarbejdet op:

Jo flere der deltager, jo mindre arbejde for den enkelte :o)

TRIF Badminton byder på en øl/vand/kaffe/te til deltagerne.

Alle er velkomne!

Mange badmintonhilsner fra Aktivitetsudvalget:

Klaus: hoej-moelgaard@mail.dk

Anette: apkragh@mail.dk

Allan: allan@silvermann.dk

Leif: leif23.ls@gmail.com

Ditte: dittekjr@hotmail.com

Velkommen til TRIF Badminton

TRIF Badminton har to vigtige områder, først og fremmest er vi en bredde klub, hvor der er plads til alle, der ønsker at spille badminton.

Derudover fungerer vi som opsamlingsklub for andre badmintonklubber på Djursland, hvor spillere kan videreudvikle deres talent, vi ønsker på dette område at nå op til semi-elite niveau. Spillerne vil herefter rykke til eliteklubberne i Aarhus.

I vores seniorafdeling er der mulighed for at leje baner, primært om torsdagen, derudover træner turneringsmotionisterne onsdag fra kl. 20:30, dette er badmintonspillere, der gerne vil ud og spille mod andre klubber. Vi har hold i motions M-, A-, Mix- samt plus 50 års rækken. Alle, der ønsker det, får mulighed for at spille med.

Nyheder vedrørende aktiviteter i TRIF-Badminton kan følges på vores Facebookside, se her til højre og giv den et like (Tryk på "Synes godt om side").


 

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901