Badminton i tal

 
Badminton i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter  Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   87.800 77.945 94.270
Sponsorbidrag 0 28.200 15.000
Refusioner 9.146 6.600 5.100
Aktiviteter 341.997 559.133 573.732
I alt 438.943 671.879 668.102
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 84.120 70.260 62.280
Turneringsomkostninger 18.502 48.363 50.024
Rekvisitter 177.504 201.595 198.143
Aktiviteter 92.8499 257.129 268.742
Løn og godtgørelser 52.822 72.974 74.902
Administration 4.009 5.007 6.813
Renter 4.009 0 250
I alt 429.806 655.328 659.154
Årets resultat 9.137 16.551  28.948*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901