Badminton i tal 2016/17, 2015/14 og 2014/15

 
Badminton i tal 2016/2017  2015/2016  2014/2015
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   94.270 72.550 101.730
Sponsorbidrag 15.000 25.000 22.000
Refusioner 5.100 8.950 8.700
Aktiviteter 573.732 355.491 372.135
I alt 688.102 461.991 504.565
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 62.280 72.900 118.860
Turneringsomkostninger 50.024 24.673 33.884
Rekvisitter 198.143 161.771 115.834
Aktiviteter 268.742 145.368 118.640
Godtgørelser 74.902 73.421 79.782
Administration 4.813 5.063 4.502
Renter 250 0 0
I alt 659.154 483.196 471.502
       
Årets resultat 28.948 -21.205 33.063

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901