Badminton i tal 2017/18, 2016/17 og 2015/16

 
Badminton i tal 2017/2018  2016/2017  2015/2016
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   77.945 94.270 72.550
Sponsorbidrag 28.200 15.000 25.000
Refusioner 6.600 5.100 8.950
Aktiviteter 559.134 573.732 355.491
I alt 671.879 668.102 461.991
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 70.260 62.280 72.900
Turneringsomkostninger 48.363 50.024 24.673
Rekvisitter 201.595 198.143 161.771
Aktiviteter 257.129 268.742 145.368
Godtgørelser 72.974 74.902 73.421
Administration 5.007 4.813 5.063
Renter 0 250 0
I alt 655.328 659.154 483.196
       
Årets resultat 16.551 28.948 - 21.205

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901