Basketball i tal 2016/17, 2015/16 og 2014/15

 
Basketball i tal 2016/2017  2015/2016  2014/2015
Indtægter Kr. Kr. Kr.
Kontingent   4.000 0 0
Sponsorbidrag 0 0 0
Refusioner 0 0 0
Aktiviteter 0 0 0
I alt 4.000 0 0
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 2.520 0 0
Turneringsomkostninger 0 0 0
Rekvisitter 5.315 0 0
Aktiviteter 0 0 0
Godtgørelser 1.275 0 0
Administration 440 0 0
I alt 9.550 0 0
       
Årets resultat -5.550 0 0
       
Ny aktivitet startet 1. januar 2017    

 *) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901