Basketball i tal 2017/18, 2016/17 og 2015/16

 
Basketball i tal 2017/2018  2016/2017  2015/2016
Indtægter Kr. Kr. Kr.
Kontingent   7.000 4.000 0
Sponsorbidrag 8.800 0 0
Refusioner 1.950 0 0
Aktiviteter 2.000 0 0
I alt 19.750 4.000 0
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 9.720 2.520 0
Turneringsomkostninger 0 0 0
Rekvisitter 8.800 5.315 0
Aktiviteter 800 0 0
Godtgørelser 1.479 1.275 0
Administration 0 440 0
I alt 20.799 9.550 0
       
Årets resultat -1.049 - 5.550 0
       
Ny aktivitet startet 1. januar 2017    

 *) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901