Basketball i tal

Basketball i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr. Kr. Kr.
Kontingent   0 7.000 4.000
Sponsorbidrag 0 8.800 0
Refusioner 900 1.950 0
Aktiviteter 0 2.000 0
I alt 900 19.750 4.000
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 0 9.720 2.520
Turneringsomkostninger 0 0 0
Rekvisitter 0 8.800 5.315
Aktiviteter 0 800 0
Godtgørelser 0 1.479 1.275
Administration 0 0 440
I alt 0 20.799 9.550
Årets resultat 900 - 1.049 - 5.550
Ny aktivitet startet 1. januar 2017. Aktiviteten
Aktiviteten er nedlagt igen pr. 30. juni 2018.


 *) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud


 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901