Bestyrelsesmøde d. 11-11-2019 i TRIF 60+
 
Til stede: Søster Ibsen, Mona Dyrup, Bente Pedersen, Sonja Deigaard, Ole Storgaard, Arne Mortensen og Myrna Rasmussen.
 
1. Godkendelse af dagsorden.
 Dagsorden er godkendt. Der besluttes at efterfølgende dagsordner skal indeholde et punkt med        godkendelse og evt. opfølgning af sidste referat.
 
2. Regnskab.
 Regnskabet bliver gennemgået, det ser fint ud.
 
3. Gå.
December turen med æbleskiver, vil i år foregå i Ugelbølle, med afslutning i Karin og Karstens Bech bålhytte på Asgård.
Fremover vil turen ud af huset skifte mellem mandage og torsdage, 6 mdr. af gangen.
 
4. Krolf.
Vinterbanerne er taget i brug, det går rigtig godt.
Der er arrangeret juleandekrolfspil d. 02-12-2019, der serveres æbleskiver.
TRIF krolf træf er d. 03-07-2020.
 
5. Kommende aktiviteter(jul, nytår, sommer m.m.)
Der afholdes en konkurrence til julefrokosten, der skal gættes hvor mange km. Gåerne har gået i alt i løbet af året.
Der vil igen i år blive afholdt out let i Rønde. Det vil foregå i det (grønne hus) på hovedgaden. Der kommer en tilmeldingsliste, hvor man kan skive sig på.
Der afholdes nytårskur mandag d. 06-01-2020, med kransekage og bobler.
Torsdag d. 02-01-2020 er første torsdag for gåtur ud af huset.
Sommerudflugten planlægges til uge 24.
Generalforsamling d. 17-08-2020
Klubmesterskaber d. 14-09-2020.
 
6. eventuelt.
Ole arbejder videre med mikrofon/højtaler sagen.
Der er søgt om tilskud fra paragraf 18 puljen.
Søster søger om forlængelse af brugsretten af Seniorlundens arealer til kommunen.
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901