TRIF Senior 60+, bestyrelsesmøde d. 15-04-2019
 
 
Til stede: Søster Ibsen, Bente Pedersen, Søren Hvidtved, Mona Dyrup, Sonja Deigaard.
                Suppleanter: Arne Mortensen og Myrna Rasmussen
Referent: Sonja Deigaard.
 
 
 1. Dagsorden godkendt.
       
 1. < >Budget.
  Der er lagt budget for år 2019 til 2020
  Der kommer et punkt på dagsorden til generalforsamling om kontingentfastsættelse.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
   
 2. Mobil Pay
  Der er indført mobil pay i TRIF, men det har en del omkostninger og der kan ikke betales kontingent med mobil pay. Bestyrelsen beslutter at vente med at tage det i brug.
   
 3. Tag
Per Brandenborg har indhentet tilbud på termotag til klubhuset. Da vi nu har fået 30.000kr. fra Velux fonden , kan arbejdet med udskiftningen af taget snart begynde.
Per vil være primusmotor for projektet.
Der planlægges en indvielsesfest når huset står færdigt.
 

 1. Mona forespøger om det er ok med længere gåture ud af huset for det lange hold, ud over den første mandag i måneden. Bestyrelsen synes det er helt iorden.
   
 2. Krolf
  Der er snart start på turnering og krolftræfsæsonen er startet.
  Der er sommertræf i Seniorlunden d. 05-07-2019.
   
 3. Sommerprogram,åbent hus, onsdag aftener, udflugt, generalforsamling.
  Der er åbent hus d.13-05- 2019, det bliver annonceret i Adresseavisen.
   
  Onsdag aftener starter op d. 15-05-2019
   
  Udflugt d. 13-06-2019, busafgang fra Røndehallen kl. 8.30. Tilmeldingsliste vil foreligge i klubhuset senere. 260 kr. pr. person, der kan være 65 personer i bussen, og det er først til mølle princippet.
   
  Generalforsamling d. 15-08-2019, afholdes efter de vanlige aktiviteter, og der bliver serveret en dejlig frokost. Søren Hvidtved ønsker ikke genvalg, Sonja Deigaard ønsker at fortsætte.
   
 4. Eventuelt.
   
  Ang. hjertestarter lykkedes det ikke at få oprettet en gruppe til indsamling, vi prøver igen til næste år.
   
  Der kommer muligvis en gruppe fra Højskolen til Seniorlunden , de ønsker at deltage i aktiviteterne en enkel dag, foranlediget af en ung journalistspire, der har skrevet en opgave om 60+.
        
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901