Bestyrelsesmøde i TRIF 60+ d. 18-05-2020

Til stede: Søster Ibsen, Mona Dyrup, Bente Pedersen, Sonja Deigaard, Arne Mortensen, Myrna Rasmussen.

Fraværende: Ole Storgaard.

1. Dagsorden godkendt.

2. Der bliver lagt budget for 2020/2021. Budget bliver godkendt.

3. Gåerne er kommet godt i gang med gåture, der overholdes med restriktioner og kun 10 personer på hvert hold. Hvis der er behov for ture ud af huset, aftales det for hver gang, og der må kun være 2 personer i hver bil.

4. Krolf starter om aftenen onsdag d. 20-05-2020 kl. 19

Der spilles i øjeblikket mandag og torsdag både formiddag og eftermiddag.

Desuden er der givet grønt lys for at holdturnering kan op startes snart.

5. Ang. Corona smitterisikoen, afventer vi om der snart kommer nye restriktioner, især om forsamlings forbud på max 10 personer.

6. Evt. I uge 22 er der male hus og have dag.

Med hensyn til afholdelse af generalforsamling, afventes det hvordan situationen ser ud senere på sommeren.

§ 18 tilskud til sommer udflugten bliver overflyttet til næste års udflugt.

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901