Bestyrelsesmøde i TRIF 60+ d. 29. august 2019

 

1. Konstituering.

Formand: Søster Ibsen

Næstformand: Mona Dyrup

Kasserer: Bente Pedersen

Sekretær: Sonja Deigaard

Menig: Ole Storgaard

1. supl. Myrna Rasmussen

2. supl. Arne Mortensen

 

2.Gå

På klubmesterskabsdagen d. 12. september, spilles der kongespil og stigegolf efter endt gåtur.

Der er fællesspisning efter endt aktiviteter, og der kan bestilles sandwich eller tage medbragt mad med.

Der kan købes øl ,vin og vand.

 

3. Krolf

Til klubmesterskaber i krolf d. 12. september, står Anne Thuesen og Marie Petersen for planlægningen.

D. 2. september får krolferne besøg af 8. klasses elever. Flere krolfer har meldt sig til at undervise og være dommere.

D. 4.september er sidste onsdag, hvor der spilles kl. 19, de resterende onsdage i september er det kl. 18.30.

 

4. Eventuelt.

Der er igen i år arrangeret frivillig fredag, det foregår i R.I.C. Søster og Myrna deltager.

 

Der Søges om §18 tilskud til næste år, betaling til udflugtsbussen ,entre til oplevelser og stole.

 

Under sidste generalforsamling var der problemer med at alle kunne høre hvad der blev sagt. Ole

Storgaard vil undersøge muligheder for indkøb af en trådløs mikrofon.

Bestyrelsen vil desuden undersøge muligheden for evt. at flytte generalforsamlingen til TRIF`s klublokale.

 

D. 1.oktober er det FN internationales ældredag, i Rønde foregår det i det nye Byens Hus. 60+ vil være reprænsenteret.

 

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901