Referat bestyrelsesmøde i TRIF Håndbold d. 7 maj 2018


Tilstede: Elin, Jytte og Frederik

Godkendelse af ref. Godkendt

Jytte refererede fra netværksmøde: der er foreslået en dag for alle skoler den 31. august 2018. Jytte vil skrive til skolerne om de ønsker at deltage.
Der skal stadig holdes kontakt med Lars Møller.
Frederik havde været til formandsmødet. Hvor de var blevet introduceret for KFUM idræt. Dette lød meget spændende og Frederik vil gerne tage det med til trænermødet.
Frederik orienterede kort om hvilke punkter de havde drøftet.

Status på bestyrelsesarbejdet
Elin har talt med Gitte, og skalmødes med hende snarest.
Frederik har styr på Conventus, og holdtilmelding

Haltimer
Vi forventer/håber på at skulle bruge nogenlunde samme timer som sidst, samt den lille hal i en time enten tirsdag eller torsdag.

Træner til næste sæson
Der mangler stadig træner til U14 pigerne.

Jytte arbejder videre med de sidste trænere.

Trænermøde.
Der er trænermøde den 29. maj

Jytte har skrevet ud til trænerne for at få afklaret hvor mangle spillere vi skal forvente til næste sæson.
Der skal også laves en plan for forældremøder i forbindelse med opstart af den nye sæson.
Jytte sender dagsordenen ud til trænerne.

Økonomi. Intet nyt

Evt.
Der er kommet datoer for OK Event
29. september og 14. nov. Den 14.nov. er en onsdag hvorfor Frederik vil forsøge at få tidspunktet ændret da det kan være svært at skaffe folk kl. 14. som følge af skole og arbejde.Referat bestyrelsesmøde i TRIF Håndbold 9. april 2018

Referat fra sidste møde: Godkendt.

Konstituering:
Jytte: Formand, træneransvarlig
Elin: Kasserer og sekretær
Frederik: hjemmeside, træneransvarlig, facebook

Møder
7/5 i Hallen 4/6 i Hallen 8/8 hos Elin

Trænermøde
Jytte og Frederik planlægger trænermøde til 29/5

Sommerhåndbold:
U12 drenge og piger vil gerne sommertræne.
U12 skal betale 150 kr. for sommertræning og Seniorer betaler 180 kr. for en ugentlig træning

Forældremøder:
Det planlægges efter at bestyrelsesmedlemmerne skal deltage i forældremøderne som skal holdes omkring opstart af sæson i håbet om at bestyrelsen kan finde nogle forældre til at varetage nogle af de praktiske opgaver som pt. Ligger hos bestyrelsen.

Administrator til hjemmesider og facebookside:
Frederik sørger for at han bliver administrator for de forskellige sider, og sletter ikke aktuelle administratorer.

Syddjurs Unitet:
Jytte og Frederik tager med til næste møde den 17. april

Haltider:
Jytte deltager i planlægningsmøde omkring haltider og der vil blive fremsat ønske om nogenlunde samme haltider som sidste år.

Økonomi:
Det skal drøftes med trænerne om næste års kontingent skal bolde i kontingentet eller om de skal købe dem selv.

Sponsorer:
Der skal arbejdes på at få en ensartet udtryk, således at alle hold fremover har ens trøjer.

Der skal skabes et overblik over hvilke hold der skal have nyt tøj. Det er vigtigt at bestyrelsen ved præcist hvem der sponsorer hvem.


 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901