Referat bestyrelsesmøde i TRIF Håndbold 9. april 2018.

Referat fra sidste møde: Godkendt.

Konstituering:
Jytte: Formand, træneransvarlig
Elin: Kasserer og sekretær
Frederik: hjemmeside, træneransvarlig, facebook

Møder
7/5 i Hallen 4/6 i Hallen 8/8 hos Elin

Trænermøde
Jytte og Frederik planlægger trænermøde til 29/5

Sommerhåndbold:
U12 drenge og piger vil gerne sommertræne.
U12 skal betale 150 kr. for sommertræning og Seniorer betaler 180 kr. for en ugentlig træning

Forældremøder:
Det planlægges efter at bestyrelsesmedlemmerne skal deltage i forældremøderne som skal holdes omkring opstart af sæson i håbet om at bestyrelsen kan finde nogle forældre til at varetage nogle af de praktiske opgaver som pt. Ligger hos bestyrelsen.

Administrator til hjemmesider og facebookside:
Frederik sørger for at han bliver administrator for de forskellige sider, og sletter ikke aktuelle administratorer.

Syddjurs Unitet:
Jytte og Frederik tager med til næste møde den 17. april

Haltider:
Jytte deltager i planlægningsmøde omkring haltider og der vil blive fremsat ønske om nogenlunde samme haltider som sidste år.

Økonomi:
Det skal drøftes med trænerne om næste års kontingent skal bolde i kontingentet eller om de skal købe dem selv.

Sponsorer:
Der skal arbejdes på at få en ensartet udtryk, således at alle hold fremover har ens trøjer.

Der skal skabes et overblik over hvilke hold der skal have nyt tøj. Det er vigtigt at bestyrelsen ved præcist hvem der sponsorer hvem.


 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901