Referat af aktivitetsgeneralforsamling i TRIF tennis 30. marts 2019.
(ca. halvdelen af klubbens medlemmer var mødt op til GF – flot fremmøde)
Ad.1: Ole P modtog opgaven som ordstyrer, og kunne konstaterer GF var lovligt indkaldt.
ad 2: Formandens beretning er vedlagt som bilag. I den efterfølgende snak kom der fokus på omkostningerne ved at have en så lille tennisafdeling pt. 18 medlemmer. Økonomien hænger kun lige sammen. Strategien bliver at vi i fællesskab gør en stor indsats for at skaffe nye medlemmer som kan retfærdiggøre udgiften ved at have to klargjorte baner. Lykkes det ikke tager bestyrelsen til efteråret en snak med Jan (banemand) om muligheden for at sparer på banevedligeholdsudgiften ved evt. kun at klargøre én bane, eller begge hver andet år eller lidt mere discount klargøring. Kommunen giver 14.000kr til klargøring.
Under formandens beretning blev snakken om klubhus eller rettere det manglende klubhus bragt op i forbindelse med Sørens orientering om ”hallens” udbygningsplaner.
I forbindelse med beretningen skal der rettes en tak til de aktive pensionister som gennem året har bidraget til at holde banerne samt en tak til bestyrelsen for den arbejde.
Ad 3: Regnskabet foreligger først i september, men bestyrelsen fremlagde en oversigt over  kendte indtægter og udgifter i tennisåret 1/5 – 18 til dato, opstillingen viste et mindre underskud på små 1000kr. De enkelte poster blev gennemgået.
Omkring kontingent blev den af bestyrelsen ønskede kontingent stigning vedtaget til indstilling til FU.
Velkomstpakke til nye medlemmer. Bestyrelsen havde egentlig et forslag om en startpakke med ketche og et rør bolde for 200kr når fuld kontingent var betalt af nyt voksen medlem. Men for at synkroniserer vores tilbud med det tilsendte reklame materiale blev vi enige om at man fik en ny ketche når man havde betalt kontingent. Er vi så heldige at der ikke er ketcher nok, købes nye til 300kr stk.(med i pakken vi har lavet aftale med DTF og DGI om).
Ad 4: bestyrelsen blev genvalgt ,med Annalise, Svend, Orla og Torben.
Ad 5: Bestyrelsens forslag til afvikling af stander hejsning og tennissportens dag blev vedtaget så vi starter kl 10 med stander hejsning, derefter tennis for nye og gamle på hhv bane 2 og 1. Bane 2 deles op i 2 baner med de små net. Kl 12 slutter vi med en sodavand eller kaffe.
Baneklargøring bliver flyttet en dag frem til fredag den 26/4 kl 10-13 og der indføres en arbejdsdag den 22/5 hvor rummet og udearealer får et løft.
Ad.6: Indkøring af nye medlemmer er en fælles sag. Der laves ”kom i gang samspil” hver tirsdag. Man kan være gratist 2-max 3 gange. Så mange af os gamle som muligt deltager i oplæringen og indkøringen af nye spillere.
Ad.7: Punktet blev behandlet på den måde at vi var enige om at man møder op til de forskellige arrangementer hvis man kan.
Ad 8: Søren L. formand for TRIF orienterede om arbejdet i TRIF herunder aktuelle sager i FU, b.la er antallet af profilannoncer sat net fra 10 til 6 om året. På næste formandsmøde bliver der orienteret om hallens udbygningsplaner som bl.a kan indebærer en flytning af tennisbanerne.
Derudover orienterede Torben (formand tennis) om DGI og DTF (JTU) og specielt det samarbejde i ”bevæg dig for livet” som vi er blevet en del af i og med indgåelse af vækstaftalen med Lars Elkjær konsulent i DTF.
DTF: Dansk Tennis Forbund
DGI: Dansk gymnastik Forbund
JTU: Jysk tennisforbund, en afdeling af DTF.
Ref/Torben!!


 
   
 
 
Torben Sattrup trif.tennis.roende@gmail.com
   
 
 
 Aktivitetsgeneralforsamling lørdag den 30. marts 2019 kl 12.10 -13.30, efter skumtennis.

 
  
Beretning:

Sidste år satte vi al vores nye grej op, net, breakers, bænke m.m. det var en fornøjelse .
For at få nye medlemmer startede vi ”kom i gang aftner” planlagt til 4 gange hvor flere af jeg deltog med at spille med de nye. Tak for indsatsen den blev rost af flere. Det var sjovt men gav kun 2-4 nye medlemmer, så konceptet skal gentænkes. Vi fortsatte samtlige 8 onsdage frem til ferien .
Vi fortsatte ikke efter ferien da kun Keld og Ove var blevet fuldbyrdige medlemmer og de kom til samspil om tirsdage.

Ellers var der sæsonen igennem 60+ samspil om tirsdagen og samspil for alle om lørdagen.

Ved TRIF`s årlige generalforsamling blev bestyrelsen genvalgt og suppleret af Birgitte Bach Thomsen.

Efteråret forløb fint og den 10 november pakkede vi banerne ned og lavede en aftale med Jan om banetilsyn og vedligehold i 2019.
Under noget dramatik og et bøjet ribben lukkede Orla og jeg for vandet i slutningen af november.

Skumtennis startede 17. november og samtidig blev der lavet aftale med Randers med lån af hald den 9/3 hvor Thorsager Hallen var optaget til skolens årsfest.

I januar deltog Pia, Lise, Orla og jeg i fællestræning i Grenå. Første gang var der kun mig og træneren pga vejret. Det gav godt og vil blive fulgt op i 2019 i samme koncept.

23. februar havde vi et møde med Lars Elkjær hvor vi lavede en partnerskabsaftale som b.la tilfører vores klub 15 ketcher og en masse bolde samt hjælp fra ham de næste 3 år.

6. marts deltog jeg i et ledermøde i DGI regi hvor der blev lavet aftaler om fællestræning 15/5 i Ryomgaard og 12/6 i Grenå. Samme sted lavede jeg en aftale med Ann fra Mørke om at vi kunne deltage et par stykker i Pickle-ball hos dem om mandagen i Mørkehallen. Jeg og Ole deltog og vil prøve det er et par gange i efteråret i vores gruppe.

9. marts tog vi til Randers hvor vi havde lejet begge baner i 2 timer. Vi var kun 5 så i sidste øjeblig afsatte jeg den ene bane til Mørke så vores samlede udgift blev 200kr. Jeg synes det var en stor succes, og vil gerne at vi gentager det næste efterår og en gang i foråret.

Vi har stadig 2-3 gange skumtennis tilbage i år pickle ball er slut og vi skal i dag aftale hvad der skal foregå næste sæson.

/TS

 

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901