Fitness i tal 2016/17, 2015/16 og 2014/15

 
Fitness i tal 2016/2017  2015/2016  2014/2015
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   832.744 866.719 860.190
Sponsorbidrag 8.155 4.310 17.199
Refusioner 51.446 42.325 47.050
Aktiviteter 7.485 21.000 450
I alt 899.830 934.354 924.889
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 512.232 508.119 484.562
Turneringsomkostninger 0 0 0
Rekvisitter 70.550 71.468 50.733
Hontingent til hovedforening 0 14.400 16.830
Aktiviteter 6.805 19.730 10.605
Godtgørelser 79.479 79.472 78.781
Administration 66.078 45.026 51.328
Renter 9.202 7.674 7.849
Afskrivning redskaber 130.668 139.034 101.546
I alt 875.014 884.923 802.234
       
Årets resultat 24.816 49.431 122.655
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901