Fitness i tal

 
Fitness i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   935.423 765.691 832.744
Sponsorbidrag 0 0 8.155
Refusioner 38.550 49.200 51.446
Aktiviteter 3.000 2.450 7.485
I alt 976.973 817.741 899.830
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 445.179 487.649 512.232
Turneringsomkostninger 0 0 0
Rekvisitter 125.197 166.205 70.550
Kontingent til hovedforening 0 0 0
Aktiviteter 533 4.887 6.805
Godtgørelser 91.613 77.802 79.479
Administration 38.833 33.657 66.078
Renter 4.337 6.769 9.202
Afskrivning redskaber 121.500 121.600 130.668
I alt 827.192 896.569 875.014
       
Årets resultat 149.781 - 78.828 24.816
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901