Fitness i tal 2017/18, 2016/17 og 2015/16

 
Fitness i tal 2017/2018  2016/2017  2015/2016
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   765.691 832.744 866.719
Sponsorbidrag 0 8.155 4.310
Refusioner 49.200 51.446 42.325
Aktiviteter 2.450 7.485 21.000
I alt 817.741 899.830 934.354
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 487.649 512.232 508.119
Turneringsomkostninger 0 0 0
Rekvisitter 166.205 70.550 71.468
Kontingent til hovedforening 0 0 14.400
Aktiviteter 4.887 6.805 19.730
Godtgørelser 77.802 79.479 79.472
Administration 33.657 66.078 45.026
Renter 6.769 9.202 7.674
Afskrivning redskaber 121.600 130.668 139.034
I alt 896.569 875.014 884.923
       
Årets resultat - 78.828 24.816 49.431
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901