Fodbold i tal 2017/18, 2016/17 og 2015/16

 
Fodbold i tal 2017/18  2016/2017  2015/2016
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   405.700 487.300 536.475
Sponsorbidrag 20.000 68.000 32.000
Refusioner 82.571 82.422 77.650
Aktiviteter 57.850 292.150 134.198
I alt 566.121 929.872 780.323
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 335.834 359.539 351.205
Turneringsomkostninger 103.989 150.911 125.605
Rekvisitter 22.768 42.105 94.050
Aktiviteter 29.189 293.626 155.250
Godtgørelser 85.750 212.986 178.247
Administration 890 2.927 17.051
Administration intern 17.000 17.000 15.000
Renter 0 319 0
I alt 595.421 1.079.413 936.408
       
Årets resultat -29.300 -149.541 -156.085
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901