Fodbold i tal 2016/17, 2015/16 og 2014/15

 
Fodbold i tal 2016/17  2015/2016  2014/2015
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   487.300 536.475 405.375
Sponsorbidrag 68.000 32.000 4.800
Refusioner 82.422 77.650 75.200
Aktiviteter 292.150 134.198 157.586
I alt 929.872 780.323 642.961
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 359.539 351.205 309.804
Turneringsomkostninger 150.911 125.605 151.371
Rekvisitter 42.105 94.050 31.119
Aktiviteter 293.626 155.250 168.896
Godtgørelser 212.986 178.247 133.888
Administration 2.927 17.051 32.268
Administration intern 17.000 15.000 6.210
Renter 319 0 0
I alt 1.079.413 936.408 833.556
       
Årets resultat -149.541 -156.085 -190.595
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901