Gymnastik i tal 2017/18, 2016/17 og 2015/16

 
Gymnastik i tal 2017/2018  2016/2017  2015/2016
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   193.650 157.400 154.000
Sponsorbidrag 0 0 0
Refusioner 29.313 25.569 30.722
Aktiviteter 12.301 8.096 15.754
I alt 235.264 191.065 200.476
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 43.825 42.649 41.385
Turneringsomkostninger 37.993 34.971 27.136
Rekvisitter 15.201 9.790 66.324
Aktiviteter 14.020 12.534 35.296
Godtgørelser 66.015 81.703 46.556
Administration 7.062 9.818 7.322
Afskrivning redskaber   0 0
I alt 184.806 191.465 224.019
       
Årets resultat 50.458 - 400 - 23.543
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901