Gymnastik i tal 2016/17, 2015/16 og 2014/15

 
Gymnastik i tal 2016/2017  2015/2016  2014/2015
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   157.400 154.000 147.325
Sponsorbidrag 0 0 0
Refusioner 25.569 30.722 25.450
Aktiviteter 8.096 15.754 16.420
I alt 191.065 200.476 189.195
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 42.649 41.385 47.280
Turneringsomkostninger 34.971 27.136 22.222
Rekvisitter 9.790 66.324 13.432
Aktiviteter 12.534 35.296 14.493
Godtgørelser 81.703 46.556 47.336
Administration 9.818 7.322 6.954
Afskrivning redskaber   0 14.999
I alt 191.465 224.019 166.716
       
Årets resultat -400 -23.543 22.479
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901