Gymnastik i tal

 
Gymnastik i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   139.100 193.650 157.400
Sponsorbidrag 0 0 0
Refusioner 35.100 29.313 25.569
Aktiviteter 13.050 12.301 8.096
I alt 187.250 235.264 191.065
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 33.700 43.825 42.649
Turneringsomkostninger 25.563 37.993 34.971
Rekvisitter 11.575 15.201 9.790
Aktiviteter 7.644 14.020 12.534
Godtgørelser 55.010 66.015 81.703
Administration 3.065 7.062 9.818
Afskrivning redskaber   0 0
I alt 136.557 184.806 191.465
       
Årets resultat 50.693 50.458  -  400
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901