Thorsager Rønde IF
Referat generalforsamling d.13.okt. 2021                       
                                                                                        
 Dagsorden:
 
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Budget
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Elin L. Andersen er på valg, og har valgt efter mange år i bestyrelsen ikke at genopstille.
  5. Evt.
 
Referat:     
 
Fremmøde: 7 deltagere (4 fra bestyrelse & 3 trænere)
 
Ad. 1:  Tina vælges som dirigent.
 
Ad. 2: Formandens beretning blev ”taget til efterretning” af forsamlingen.
 
Ad. 3: Budgettet for sæson 2021-2022 er lagt med et forventet underskud, men en enig bestyrelse har besluttet at vi efter 2 sæson’er hvor vi har været hårdt påvirket af Corona-epidemien, er det vigtigt at sikre fastholdelse af spillere ved øget aktivitet. I den forbindelse gives opfordring til trænere om at afsøge muligheder for aktiviteter uden alt for megen skelen til økonomi. Vores økonomi er sund !
 Yderligere er årets kontingent givet med 250,- i rabat til de spillere der også var med sidste år, som kompensation for den lavere aktivitet sidste sæson.
 Budgettet har været forbi FU uden kommentarer.
 
Ad. 4: Elin træder ud af bestyrelsen, og vi takker hende for de mange års arbejde. Elin vil fortsat være tilknyttet klubben i forbindelse med hjælp til oprettelse af hold og kommunikation på Conventus.
-Lars Følle (Træner) træder ind i bestyrelsen som ”Forbindelses person” til Trænerne
-Anne-Marie Vad (Træner) tiltræder som suppleant.
Resterende bestyrelse fortsætter: Martin D. Christiansen, Tina Østerby Najbjerg & Tenna Christensen.
 
Ad. 5: Det fåtallige fremmøde blev vendt, og det er tydeligvis svært at finde en nem løsning på hvad der kan gøre generalforsamlingen mere velbesøgt. Der er forslag om at flytte den til en lørdag/Søndag og holde den i kombination med ”Brag i hallen”,  Brunch arrangement med underholdning til børnene eller foredrag i forbindelse med generalforsamlingen. Den samlede bestyrelse gør sig de overvejelser inden næste års generalforsamling.
 
Mødet afsluttes med generel snak om udvikling og drift af TRIF håndbold, med focus på at gøre forholdene så gode som muligt for trænere og spillere.
 
 
 
 
I forlængelse af Generalforsamling konstituerede bestyrelse sig for kommende sæson, 2021/2022
 
Formand: Martin Christiansen
Kasserer: Tina Østerby Najbjerg
Træner ansvarlig: Lars (Følle) Petersen
Fb & Hjemmeside: Tenna Christensen
Suppleant: Annemarie Vad Simonsen , ad-hoc opg.
 
 -Ydermere er tidligere kasserer Elin Andersen stadig behjælpelig mht Etablering af hold og kommunikation via Conventus og skal derfor fortsat have adgang til denne platform.
 
 Med venlig hilsen 
Formand Martin Christiansen
Så er vi igang igen med Trille Trolle håndbold for de 3-5 årige og deres forældre.
Lørdage fra 9.30-10.30 Børnene mødes på deres motoriske udviklIngstrin, de får sved på panden og smil på læben. Der er fokus på motorik, bold og begejstring.
Alle er velkommen


Følg med på vores lokale trille Trolle FB side her:
https://www.facebook.com/groups/686874035241263/

Næste træning er: 16/10 kl 9.30


 

SE HER !!!

 

TILMELDING TIL HOLD:

 For NYE medlemmer af TRIF-håndbold vælges hold, f.eks U-13 piger UDEN rabat

 For medlemmer der OGSÅ var medlem i sæson 2020-2021 vælges hold, f.eks. U-13 piger MED rabat.

 

 Bestyrelsen har besluttet at give 250,- i ”Rabat” til de spillere der ikke fik de håndbold-oplevelser sidste år, som vi alle havde håbet, men Corona satte en kæp i hjulet på. 

  

Håndbold


Kunne du tænke dig at spille håndbold så kom og vær med.
Alle hold er startet og vi har plads til alle i TRIF-håndbold!

Følg TRIF på Facebook
Besøg TRIF Håndbold
Bliv medlem
Betal her
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901