TRIF - FU
 
Referat fra ekstra møde i TRIF-FU torsdag d. 5. september kl. 16.30 – ca. 18.00 i pyramiden.
 
Til stede: Søren, Birgitte, Leo, Lis.
Fravær: Arne, Line
 
DAGSORDEN:
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt dagsorden.
   
 2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet d. 22. august 2019.
  Gennemgået og godkendt.
   
 3. TRIF-priser til uddeling.
  Der er et forslag fra fitness og formentlig et forslag fra badminton.  
   
 4. Forberedelse af generalforsamling d. 12. september, herunder endelig dagsorden.
  Endelig dagsorden gennemgået og godkendt med en enkelt tilføjelse. Den lægges på hjemmesiden og sendes ud til formændene.
  Regnskabet godkendt og underskrevet af de to revisorer.
  SKL rundsender beretning til godkendelse i starten af næste uge.
  Der bestilles 60 stk. smørrebrød.
   
 5. Brev som støtte til RICs halprojekt. Bilag på mødet. AT, SKL.
  TRIF kommer med en støtteerklæring vedr. RICs halprojekt og ansøgning om Sportscollege til Syddjurs Kommune.
   
 6. LUKKET MØDE.
   
 7. Eventuelt.
            Referat: Lis                                                                                                                       
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901