Referat: TRIF-hovedbestyrelsesmøde tirsdag d. 18. februar kl. 16.30 – 18.30

Deltagere: Line (referent), Leo og Henning. Afbud fra Birgitte

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra seneste møde.

Godkendt

3. Evaluering formandsmøde

Ok

4. Status på ny kasser/DGI

DGI overtager kasserarbejdet pr. 1.9.20

5. Administrator pr. 1.8.20 - 6 timer

FU går efter at besætte stillingen med frivillige kræfter

6. Netværksmøde i DGI d. 25.2. – formænd

Henning deltager

7. Negativ rente i Rønde Sparekasse

Der vil blive afholdt møde med Rønde Sparekasse, med henblik på løsning uden negativ rente

8. Jump4fun

Line har haft møde med Kathrine Dalgaard fra Jump4fun/DGI. Her blev aftalt, at næste skridt er at gymnastikafdelingen inddrages. Line har aftalt med gymnastikafdelingen, at hun og Kathrine Dalgaard deltager på næstkommende bestyrelsesmøde. Dato følger.

9. Profilannonce forår

Kommer primo marts

10. TRIF-blad: primo august

Liste med mulige sponsorer udarbejdet i samarbejde med FREKA GRAFISK

Kort over uddelingsområde udarbejdet

11. Tennis

Afventer tilbud fra RIC

12. Referater afd.

Efterlyses

13. Grf. Afdelinger

Efterlyses

14. Æresmedlemmer

Begrebet udgår. De allerede udnævnte æresmedlemmer vil fortsat beholde titel og privilegier.

15. Budget proces

Punktet flyttes til næste møde

16. Lokale tilskud fra kommunen til etablering af solafskærm i pyramide bevilliget

Afventer tilbud fra RIC

17. Eventuelt

FU mødet den 16-06-20 flyttes til den 09-06-20.

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901