Referat af mødet i TRIF-FU mandag den 19. november 2018 kl. 16.30 – 18.30 i Pyramiden i Rønde Idrætscenter.
 
Tilstede: Søren, Birgitte, Leo, Line, Lis.
 
Fravær: Arne.
 
DAGSORDEN:

 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden er godkendt.

   
 2. Opfølgning på referat fra mødet d. 25. oktober.
  Referat godkendt.

   
 3. Administrationen. LG.
Guidet medlemmer vedr. oprettelse i det nye system Conventus og tilmelding til hold.
Kampprogrammer mailes hver uge for udendørsfodbold.
Børneattester bestilles for afdelingerne og bliver arkiveret i E-boks..
Bogføring Rønde Kunstgræs.
Besvare mails fra afdelingerne og ekstern.
Booke fodbold baner Rønde kunstgræs og kontakt til DBU vedr. træningsturnering.
Holdledere og træners ønsker til datoer, vedr. træningskampe inden træningsturneringen.
 
 1. Budget og økonomi. LK.
  LK gennemgik budgetopfølgning for de forskellige afdelinger plus hovedforeningen samt ajourført medlemsstatistik. Budgetopfølgningen og medlemsstatistik taget til efterretning.

   
 2. Efterbehandling af åbent formandsmøde d. 7. november. Alle.
  Centerchef Per Kragh og formanden Mogens Mortensen fra RIC, måtte melde afbud som oplægsholdere til mødet. Udskudt til åbent møde i marts, hvor de forhåbentlig kan præsentere en revideret masterplan.  
  Drøftelse om rekruttering fungerede hensigtsmæssigt i stedet for, ligesom præsentationen fra DCU af Mænd på MTB var spændende. Den afsluttende eftersnak fra Rasmus Bach fra DGI var ok, men desværre lidt for langt.

   
 3. Planlægning af formandsmødet d. 6. december, herunder julefrokost den dag. SKL.
  Leo skriver til formændene, om hvilke ønsker de har til et møde tidspunkt til Conventus kalender og mødedelen. Ellers de sædvanlige punkter på dagsordenen, herunder færdiggørelse af fælles forretningsorden.
  Spisning til julefrokosten bliver kl. 19.30 og Lis giver RIC besked.
   
  Opvarmingsareal til løbeklubben mandag og onsdag.
  Henvendelse fra Gitte Bjørn fra PULS8410 om opvarmningsarealer i vinterperioden. Kunstgræsbanen er en mulighed mandag og flisegangen ved fodboldomklædning er en mulighed onsdag. Søren skriver til Gitte Bjørn herom.

   
 4. Udsat punkt: Punkter til arbejdsprogram for det kommende år, herunder samarbejde med DGI-konsulent Rasmus Bach om konkrete punkter. Alle.
  Følgende områder er i spil:
  Leder- og trænerrekruttering.
  Intensiveret samarbejde mellem TRIF-FU og afdelingerne.
  Kommunikationsstrategi, herunder FB og hjemmeside.
  Idrætligt: Floorball, E-sport – fitness, MTB-projektet.

   
 5. Forankring af MTB-projektet ind i FU. Alle.
  Møde med MTB-konsulent er aftalt til 11. december. Hele FU prøver på at være med. Arne har tilkendegivet, at han vil være manden der forankrer projektet ind i FU.

   
 6. Udvidelse af VISA/Dankort-aftale med Nets. LK.
  Henvendelse fra Nets om at udvide Visa-ordningen til at omfatte mastercard, da mange unge betaler med mastercard.
  Leo undersøger videre hos Nets.

   
 7. Gratis medlemskab til to voluntører. LK.
  Louise Morris Jones søger om gratis medlemskab i TRIF for to voluntører.
  Bevilget med hovedforeningskontingent og én idrætsgren.
  Leo skriver til Louise.

   
 8. Meddelelser og orienteringer.
  Svar på henvendelse omkring foreningsfitness fra Syddjurs Kommune. Søren kontakter fitness, Mette, omkring revision af aftale med RIC i forlængelse af afgørelsen i PUK.

   
 9. < >Birgitte fortalte om, at Foreningen Rønde Kunstgræs havde booket foredragsholder
  Matilde Kiemer den 8. november, hvor der kom 140 deltagere
 
       Referent: Lis

 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901