TRIF - FU
 
Referat af TRIF-FU mødet mandag d. 20. maj 16.30 – ca. 18.30 i Pyramiden.
 
Tilstede: Søren, Birgitte, Arne, Leo, Line, Lis.
 
 
DAGSORDEN:

 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt dagsorden.

   
 2. Opfølgning på referat fra mødet d. 25. april 2019.
  Referatet blev gennemgået.

   
 3. Administrationen. LG.
           Guider medlemmer vedr. oprettelse i systemet Conventus og tilmelding til hold.
           Børneattester bestilles for afdelingerne og bliver arkiveret i E-boks.
           Besvare mails fra afdelingerne og ekstern.
           Kampprogrammer mailes hver uge for udendørsfodbold foråret 2019. 
           Påsætning af spilletider for forårskampe.
           Bogføring Rønde Kunstgræs til 30. april, hvor kasserer Per Kragh har fået balancen og finansposteringer per 30. april.

       4. Budget og økonomi. LK.
           Der synes at være et mindre overskud på vej i forhold til årsregnskabet. Plus en fremgang i medlemstallet. Budgetopfølgningen taget til efterretning.

       5. Budget for hovedafdelingen i 2019-20. LK.
           Korrektioner med henblik på at få et positivt budget på plads. Forventer 1.900 medlemmer.
           Forventer udlejningsindtægter på klubhus 50.000,-. Fra september starter en ny feriepulje, hvor der skal afregnes feriepenge hver måned. Rekvisitter nedsættes til 2.500,-.

       6. Masterplanen for RIC. Fortsat drøftelse. AT, BBT.
           Der er ikke afholdt et møde endnu.

       7. Halfordeling. Tilbagemelding og evt. drøftelse om problemer. BBT, AT.
           Der blev afholdt et halfordelingsmøde 30. april. Problemer blev drøftet, men der havde umiddelbart ikke været så mange problemer i forhold til aflysninger – hvor der ikke har været så mange i år. Enighed om aflysninger og Vicki fra RIC har oplyst om ledige tider.
           Hallen i Rønde Idrætscenter vil være lukket i uge 27, hvor gulvet vil blive lakeret.
           Bestilling af tider i Thorsager Hallen skal ske via Conventus.
           Leo vil gerne lægge tiderne ind i Conventus. BBT sender plan for næste sæson rundt til FU. 
           Der forventes kun, at der er små justeringer efterfølgende.

       8. Drøftelse vedr. punkter for tilbagemelding til Rønde Sparekasse i forlængelse af møde og senere telefonsamtale med direktør Max Hovedskov. SKL, LK.
           Rønde Sparekasse ønsker, at give et samlet beløb i sponsorat til TRIF.
           Leo undersøger, hvad TRIF har modtaget samlet af sponsorbeløb fra Rønde Sparekasse de sidste 2 år.
           Der vil blive afholdt et møde med Rønde Sparekasse inden sommerferien, hvor det vil være godt for TRIF, at kunne melde ud, at August Cup i badminton eventuelt kan hedde Rønde
           Sparekasse Cup. Punktet drøftes videre på næste FU-møde.

       9. Modernisering af hjemmeside og Facebook. Fortsat drøftelse. Line.
           Line, FU, Birgitta, volleyball og Tine, webmaster i fitness afholder et møde i næste uge.

      10. DGI Østjylland v/Marlene Bjerre.
           Ny samarbejdsaftale mellem DGI og Syddjurs Kommune, hvor der tages udgangspunkt i lokale ideer og behov.
           Søren kontakter Søster for at høre om Senior 60+ vil deltage i temamøder omkring senioridræt i RIC.
           Søren kontakter formanden for løbeafdelingen PULS8410 for at høre, om hun vil deltage i temamødet omkring Outdoor-aktiviteter 3. juni og 20. juni.

      11. Meddelelser og orienteringer.
           Danmarks Cykle Unions har sendt en mail, at de søger pilotklubber til e-cykling.
           Det er ikke nødvendigvis noget, som TRIF skal gå ind i.
           Mand folk på mountainbike er ikke startet endnu, da en fra Ryomgård har meldt fra.
           Det blev besluttet at fremadrettet skal nye medlemmer i bestyrelserne have en velkomst hilsen.

      12. Lukket møde vedr. fordeling af opgaver i TRIF-FU efter generalforsamlingen. Alle.

      13. 2 afdelinger har allerede afleveret budget for 2019/2020.
 
      Referat: Lis
TRIF - FU
 
Referat af TRIF-FU mødet mandag d. 20. maj 16.30 – ca. 18.30 i Pyramiden.
 
Tilstede: Søren, Birgitte, Arne, Leo, Line, Lis.
 
 
DAGSORDEN:
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt dagsorden.
   
 2. Opfølgning på referat fra mødet d. 25. april 2019.
  Referatet blev gennemgået.
   
 3. Administrationen. LG.
           Guider medlemmer vedr. oprettelse i systemet Conventus og tilmelding til hold.
           Børneattester bestilles for afdelingerne og bliver arkiveret i E-boks.
           Besvare mails fra afdelingerne og ekstern.
           Kampprogrammer mailes hver uge for udendørsfodbold foråret 2019. 
           Påsætning af spilletider for forårskampe.
           Bogføring Rønde Kunstgræs til 30. april, hvor kasserer Per Kragh har fået balancen og finansposteringer per 30. april.

       4. Budget og økonomi. LK.
           Der synes at være et mindre overskud på vej i forhold til årsregnskabet. Plus en fremgang i medlemstallet. Budgetopfølgningen taget til efterretning.

       5. Budget for hovedafdelingen i 2019-20. LK.
           Korrektioner med henblik på at få et positivt budget på plads. Forventer 1.900 medlemmer.
           Forventer udlejningsindtægter på klubhus 50.000,-. Fra september starter en ny feriepulje, hvor der skal afregnes feriepenge hver måned. Rekvisitter nedsættes til 2.500,-.

       6. Masterplanen for RIC. Fortsat drøftelse. AT, BBT.
           Der er ikke afholdt et møde endnu.

       7. Halfordeling. Tilbagemelding og evt. drøftelse om problemer. BBT, AT.
           Der blev afholdt et halfordelingsmøde 30. april. Problemer blev drøftet, men der havde umiddelbart ikke været så mange problemer i forhold til aflysninger – hvor der ikke har været så mange i år. Enighed om aflysninger og Vicki fra RIC har oplyst om ledige tider.
           Hallen i Rønde Idrætscenter vil være lukket i uge 27, hvor gulvet vil blive lakeret.
           Bestilling af tider i Thorsager Hallen skal ske via Conventus.
           Leo vil gerne lægge tiderne ind i Conventus. BBT sender plan for næste sæson rundt til FU. 
           Der forventes kun, at der er små justeringer efterfølgende.

       8. Drøftelse vedr. punkter for tilbagemelding til Rønde Sparekasse i forlængelse af møde og senere telefonsamtale med direktør Max Hovedskov. SKL, LK.
           Rønde Sparekasse ønsker, at give et samlet beløb i sponsorat til TRIF.
           Leo undersøger, hvad TRIF har modtaget samlet af sponsorbeløb fra Rønde Sparekasse de sidste 2 år.
           Der vil blive afholdt et møde med Rønde Sparekasse inden sommerferien, hvor det vil være godt for TRIF, at kunne melde ud, at August Cup i badminton eventuelt kan hedde Rønde
           Sparekasse Cup. Punktet drøftes videre på næste FU-møde.

       9. Modernisering af hjemmeside og Facebook. Fortsat drøftelse. Line.
           Line, FU, Birgitta, volleyball og Tine, webmaster i fitness afholder et møde i næste uge.

      10. DGI Østjylland v/Marlene Bjerre.
           Ny samarbejdsaftale mellem DGI og Syddjurs Kommune, hvor der tages udgangspunkt i lokale ideer og behov.
           Søren kontakter Søster for at høre om Senior 60+ vil deltage i temamøder omkring senioridræt i RIC.
           Søren kontakter formanden for løbeafdelingen PULS8410 for at høre, om hun vil deltage i temamødet omkring Outdoor-aktiviteter 3. juni og 20. juni.

      11. Meddelelser og orienteringer.
           Danmarks Cykle Unions har sendt en mail, at de søger pilotklubber til e-cykling.
           Det er ikke nødvendigvis noget, som TRIF skal gå ind i.
           Mand folk på mountainbike er ikke startet endnu, da en fra Ryomgård har meldt fra.
           Det blev besluttet at fremadrettet skal nye medlemmer i bestyrelserne have en velkomst hilsen.

      12. Lukket møde vedr. fordeling af opgaver i TRIF-FU efter generalforsamlingen. Alle.

      13. 2 afdelinger har allerede afleveret budget for 2019/2020.
 
      Referat: Lis

 
 
                                                                                                                                  
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901