TRIF - FU
 
Referat af TRIF-FU mødet torsdag d. 25. april 16.30 – ca. 18.30 i Pyramiden.
Tilstede: Søren, Birgitte, Arne, Leo, Line, Lis.
 
DAGSORDEN:
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt dagsorden.
   
 2. Opfølgning på referat fra mødet d. 1. april 2019.
  Referatet blev gennemgået.
    
 3. Administrationen. LG.
Guidet medlemmer vedr. oprettelse i det nye system Conventus og tilmelding til hold.
Børneattester bestilles for afdelingerne og bliver arkiveret i E-boks.
Besvare mails fra afdelingerne og ekstern.
Kampprogrammer mailes hver uge for udendørsfodbold vinterserien og træningsturneringen.
Spilletider bookes for fodbold på kunstgræs bookingsystemet for træningsturneringen og forårsturneringen 11 M.
Påsætning af spilletider for forårskampe.
Bogføring Rønde Kunstgræs.
 
 1. Budget og økonomi. LK.
  Budgetopfølgningen taget til efterretning.
   
 2. Efterbehandling af formandsmødet d. 3. april. Alle.
  Søren skriver til formændene at Open by night er torsdag den 16. maj og ikke mandag den
  6. maj, som der stod i referatet fra formandsmødet 3. april.
   
 3. Drøftelse af eventuelle initiativer fra TRIFs side i forbindelse med masterplanen for udbygning af RIC. Alle.
  FU vil have en forhandling med RIC, om springgrav, paddletennis og ønske om placering
  af fitnesscentret på 1. sal i Rønde Idrætscenter.
  Gymnastikafdelingen kan ikke være med til at finansiere en springgrav i RIC.
  Birgitte og Arne vil mødes med Per fra RIC, for at drøfte ovenstående.
  Vi samler op på næste FU-møde omkring springgrav, padletennis og fitnesslokalets placering.
   
 4. Referat fra møde med Syddjurs Kommune om model for foreningsfitness. LK, SKL.
  Søren og Leo har haft et møde med Søren Trangbæk fra Syddjurs Kommune med forespørgsel på, hvordan TRIF styrer holdaktiviteter.
  Spinning i spinningslokalet er en holdaktivitet.
  Det er muligt for fitness at spare kr. 18.000-20.000 årligt, hvis fitness vil åbne lokalerne for
  alle folkeoplysningsmedlemmer. Det ønsker fitness ikke at gøre brug af.
  I genforhandling af Allonge mellem TRIF og Rønde Idrætscenter dateret 30. august 2018, står der i pkt. 2, at der er aftalt, at fitnessafdelingen betaler kr. 80,00 for ekstra timer i multisalen. Det skal slettes fra kontrakten.
  Fitness benytter multisalen 500-600 timer per år.
  Fitnessafdelingen laver en plan for de kommende 3 år over fornyelser af maskiner.
  Sagen omkring tilskuddet til fitnesslokalet lukkes derefter i denne omgang for behandling i FU.
   
 5. Drøftelse vedr. punkter for tilbagemelding til Rønde Sparekasse i forlængelse af møde d. 1. april. LK, SKL.
  En evt. hovedsponsoraftale med Rønde Sparekasse vil betyde, at deres navn og logo skal stå forrest på hjemmesiden og i profilannoncen for at give en god eksponering.
  Men det betyder, at andre banksponsorater givetvis skal fjernes.
  Hvad er Rønde Sparekasses betingelser?
  Søren tager kontakt til kunderådgiver Charlotte Sørensen i Rønde Sparekasse.
  TRIF ønsker et møde i slutning af maj, da TRIF skal give en endelig tilbagemelding inden sommerferien.
  Rønde Sparekasse skal på, som punkt på næste FU-møde.
   
 6. Modernisering af hjemmeside og Facebook. Line.
  Birgitta fra volleyball har sagt ja.
              Tine, webmaster i fitness, er formentlig også klar til at gå ind i gruppen.
   
 7. Udvidelse af profil annonce.
  Søren har modtaget en del tekst til profilannoncen, som kommer i Adresseavisen 30. april.
              Det bliver til en helsidesannonce i avisen.
   
 8. Meddelelser og orienteringer.
  RIC har indkaldt til møde på tirsdag den 30. april vedr. halfordeling. AT / BBT dækker mødet. Mandfolk på mountainbike opstart er udsat til 16. maj.
   
 9. < >
Der skal bruges nogle penge på gymnastik materiale, da der er en del, som er slidt.
Næste FU-møde rykkes fra torsdag d. 16. maj til mandag d. 20. maj.
 
      Referent: Lis                                                                                                                             
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901