TRIF-FU

Referat fra FU møde i TRIF tirsdag den 26. november kl. 16.30 - 18.30 i pyramiden.

Til stede: Line, Birgitte, Leo, Henning, Lis

1. Godkendelse af dagsorden.
    Godkendt dagsorden.

2. Godkendelser af og opfølgning på referater fra seneste møde.
    Godkendt referat.

3. Pressemeddelelse i adr. avisen - november https://syddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2019-11-https://syddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2019-11-
    06/-Bestyrelse-i-TRIF-har-trukket-i-arbejdst%C3%B8jet-6396570.html.

4. Evaluering - reception 8.11.

     Der kommer kun dem, som er inviteret.

     Der kommer ikke nogen, som havde set annoncen i adresseavisen.

5. Evaluering formandsmøde - emner:

    Tag formændene med på råd, om Rønde Sparekasse som sponsor.

    Foreningsmedlemskab - fitness, honorar/uddannelse trænere, "uforpligtende".

  
  Det er godt, at nogen vil uddanne sig.

     Uforpligtende, badminton vil gerne leje baner ud til nogen, som ikke er medlemmer.
   
     Padel tennis og pickleball.

     Tennisafdelingen har investeret i bats, som spilles med i Thorsager hallen til pickleball.

     Medlemmer, padel tennis, pickleball, e-sport, køkken - foreningspris, indendørsfodbold, købe (tøj)
     lokalt, opkrævning automatisk, Syddjurs/DGI-besøg, fællesblad, håndboldnet.

     E-sport, Birgitte og Arne har talt med ungdomsskolen.

     E-sport tages op senere.

     Foreningspris i RIC cafeen, når der holdes trænermøder og andre arrangementer.

     Indendørs fodbold, de spiller i Feldballe, da der aldrig er aflysninger.

     TRIF ønsker at købe sportstøj lokalt.

     Løbeafdelingen køber tøj i sport 24.

     Det er en god ide med et fælles blad.

6.  Møde med DGI 3.12 kl. 16.30.

     Henning tager mødet med DGI, men andre i FU er også velkommen.

7.  Møde med RIC 27.11 kl. 17.00 - net håndbold, fitness rum, individuel idræt, tennisbane, Café RIC.

     Der skal dræftes pickelball, padle-tennis.

8.  Møde med sponsor Rønde Sparekasse. De kommer med udkast inden FU mødet.
    
     Rønde Sparekasse ønsker logo på spillertøj.
    
     Logoet Rønde Sparekasse skal på nye trøjer.
    
     Møde med Rønde Sparekasse bliver midt i december.

9.   Registrering af ny formand m.fl.?

      Virk.dk er på plads.
  
      Mobile pay, billede dokumentation er sendt ind.

      Clear House er tilfreds med nuværende dokumentation.
   
      Privatlivspolitik er i orden.

      DIF, rettet under stamdata.

      DGI foreningsservice er tilrettet med ny formand og 2 næstformænd, ligesom Arne Tophøj
      er registreret som leder af cykelmotion.

10.  Ensretning af logo - Line?

       Farven på logoet er forskellig på hjemmesiden, tøj, facebook.

       Logoet skal være ensartet. Line sender logoet til FU.

       Det tages op på formandsmødet 5. december.

11.   Kommunikation/markedsføring:
 
        Profilannoncer i adr. avisen antal? Fitness og tennis har sendt noget!

        Sættes i adresseavisen i starten af januar 2020.

        Pressemeddelelser!

        TRIF blad - årligt? Se HIF bladet

        file:///C:/Users/Henning/Downloads/HIF%20Bladet%2001_2017_web.pdf


        Hver afdeling får 2 sider.
 
        Sendes med adresseavisen en gang årligt.

        Skal være færdig den første uge i august.

        Nyhedsmails - hvert kvartal?

        Til alle medlemmer via Conventus.

        Hjemmeside/facebook (tilretning).

        Henning og Line.

12.    Ny kasserer, tilretttelæggelse af møde med formænd/afdelingskasserer 5.12. - Leo?
     
         Hvilke opgaver kan formændene tage.

         Der bliver samtale, om hvordan fremtidens kassereropgaver løses.

13.    Partnerskab - Viden Djurs/høj-/efterskole?

        Venter med til foråret.

14.   Idemøde i januar - flere medlemmer, nye aktiviteter, større borgeropbakning?

       Vi udsætter punktet til der er fundet en ny kasserer.

15.   Eventuelt.


       Referent: Lis

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901