TRIF-FU

Referat fra FU møde i TRIF -FU tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 16.30-18.00 i pyramiden i Rønde Idrætscenter

Til stede: Line, Birgitte, Leo, Henning, Lis

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
    Godkendt dagsorden.

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra seneste møde.
    Godkendt referat.

3. Pressemeddelelse i adr. avisen - oktober.
    Fin pressemeddelelse.

4. Reception 8.11 - pressemeddelelse - gaver - traktement.
    Birgitte står for bestilling af traktement.
    Line køber gaver til Søren og Arne.

5. Mødekalender - FU og afdelinger.
    Der aflyses til FU mødet tirsdag den 19. november og der bookes i stedet
    tirsdag den 26. november i pyramiden i Rønde Idrætscenter.

6. Arbejdsopgaver i FU.
    Aftalt diverse rettelser.

7. Bordtennis ind i TRIF.
    Henning tager kontakt til formanden for bordtennis.

8. Mountain bike?
    Leo tager kontakt til Arne omkring kontingent.
    Det vil blive opretttet som abonnement.

9. Kunstgræs.
    Birgitte fortalte om Rønde Kunstgræs. 
    Der bliver et arrangement med Anette Prehn den 21. november.

10. Møde med DGI.
     Henning tager kontakt til DGI.

11. Registrering af ny formand m.fl.?
     Conventus, nem-id, ny aftale med Rønde Sparekasse med Henning som formand.
     Clearhouse, privatlivspolitik, hjemmeside, DGI, DIF.
     Henning skriver til Rønde Idrætscenter og Thorsager Skole.

12. Forretningsorden godkendes.
     Punkt 1, der slettes september.
     Navne på FU bestyrelse på hjemmesiden.
     Billeder af FU.

13. Hovedsponsorater - Rønde Sparekasse.
      Der skal afholdes et nyt møde.

14. Møde med aktivitetsudvalg - ønsker og visioner - udfordringer, frivillige og budgetter.
     Fremtidig kasserer og gensidig orientering.

15. FU budget - bank/adm.
     Leo gennemgik budgetter.

16. Profilannoncer i adr. avisen.
     Formændene kan komme med input til annonce.

17. Kasserer (Opgaver) - næste år.
     Leo udarbejder en liste over kassereropgaver.

18. Nye initiativer - flere medlemmer, nye aktiviteter, større borgeropbakning: Unge - E-sport,
     Kommunikation - Sociale medier/hjemmeside, Partnerskaber/samarbejder, Kulturudvikling og
     ?? evt. med inspiration fra vedtægter §2 stk. 2,6 og 8.

19. TRIF vedtægter til underskrivelse.
      FU medlemmerne underskrev vedtægterne.

20. Lokaletilskud.
     Leo søger lokaletilskud hos Syddjurs Kommune.

21. 2 volontører får gratis adgang til fitness i 7 måneder.

22. Badminton må lave online booking, hvis der bliver givet grøn lys fra kommunen.

Referent: Lis
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901