Hovedforening i tal 2016/17, 2015/16 og 2014/15

 
Hovedafdelingen i tal 2016/2017  2015/2016  2014/2015
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   256.320 249.780 186.120
Kontingent fra afdelinger 12.600 15.900 23.730
Refusioner 39.900 38.643 30.551
Udleje klubhus 38.800 13.250 45.750
Aktiviteter 17.570 11.213 21.333
Renter 30.280 31.280 31.617
I alt 395.470 360.066 339.101
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 106.283 114.901 106.475
Turneringsomkostninger 0 18.000 9.000
Rekvisitter 0 991 26.532
Aktiviteter 6.970 6.110 11.864
Godtgørelser 133.767 139.356 244.150
Administration 117.851 127.155 88.740
Administration intern -17.000 -15.000 -6.210
Afskrivninger 6.900 5.121 5.122
Renter 150 0 0
I alt 354.921 396.634 485.673
       
Årets resultat 40.549 -36.568 -146.572

 *) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901