Hovedforening i tal

 
Hovedafdelingen i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   276.300 254.550 256.320
Kontingent fra afdelinger 0 0 12.600
Refusioner 38.445 46.037 39.900
Udleje klubhus 48.400 30.100 38.800
Aktiviteter 11.098 6.769 17.570
Renter 19.552 20.783 30.280
I alt 393.795 385.949 395.470
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 125.472 138.805 106.283
Turneringsomkostninger 9.000 8.000 0
Rekvisitter 0 4.280 0
Aktiviteter 6.398 11.336 6.970
Løn og godtgørelser 161.855 160.412 133.767
Administration 83.180 124.055 117.851
Administration intern -18.000 -17.000 -17.000
Afskrivninger 6.893 6.900 6.900
Renter 0 21 150
I alt 374.798 436.809 354.921
       
Årets resultat 18.997 - 50.860 40.549

 *) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901