Hovedforening i tal 2017/18, 2016/17 og 2015/16

 
Hovedafdelingen i tal 2017/2018  2016/2017  2015/2016
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   254.550 256.320 249.780
Kontingent fra afdelinger 0 12.600 15.900
Refusioner 46.037 39.900 38.643
Udleje klubhus 40.100 38.800 13.250
Aktiviteter 6.769 17.570 11.213
Renter 20.783 30.280 31.280
I alt 385.949 395.470 360.066
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 138.805 106.283 114.901
Turneringsomkostninger 8.000 0 18.000
Rekvisitter 4.280 0 991
Aktiviteter 11.336 6.970 6.110
Godtgørelser 160.412 133.767 139.356
Administration 124.055 117.851 127.155
Administration intern -17.000 -17.000 -15.000
Afskrivninger 6.900 6.900 5.121
Renter 21 150 0
I alt 436.809 354.921 396.634
       
Årets resultat - 50.860 40.549 -36.568

 *) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901