TRIF tennis råder over 2  tennisbaner bag Rønde idrætscenter. Vi spiller udendørs fra 1. maj til medio november.
TRIF tennis er en af TRIF`s mange afdelinger og har samme vedtægter som hovedforeningen.
For medlemsskab kontakt formanden.

Formand Torben Sattrup, Mosevænget 3, 8410 Rønde. Mobil 20202235.
Næstformand Orla Knudsen mobil 30566592.
Kontakt person 60+ er Orla Knudsen mobil 30566592.
Tennisafdelingens mail er trif.tennis.roende@gmail.com

 
 
TRIF TENNIS – 2018
Kontingetsatser

Kontingent for 1. juli 2018 til 30.juni 2019.
(incl. Prøveperiode for nye fra 1/5-30/6  2018)
Aldersgruppe Ialt Heraf HU
Børn (født  efter 1/1 -2007) 350 150
Juniorer (1/1-1999 til 31/12-2006) 450 150
Seniorer (født før 1.1.1999) 750/650* 150
Pensionister (efter 1/1- 1958)(60+) 650/550* 150
Vintersæsson 15/11-1/5 (Skumtennis) 200** 150
Feriemedlemsskab (max 4 uger ) 250 0
Prøveperiode for nye fra 1/5-30/6  2018 200 150
Rønde Skole særlig låneaftale    
Gruppeaftaler med skoler 200kr/time    
Sponsorater med firmaspilletid (max. Antal spillere) 2500 500
*For seniorer og pensionister der melder sig ind efter 10/8 er kontingentet 100kr nedsat
**Skumtennis afregnes separat  med 20kr pr spillegang (ca.  2 timer), har man betalt hovedforeningskontingent er kontingentet 50kr (mailingsliste)
For information om medlemskab kontakt Torben Sattrup på mobil 20202235 eller skriv på trif.tennis.roende@gmail.com
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901