Løb i tal 2016/17, 2015/16 og 2014/15

 
Løbeafdeling i tal 2016/2017  2015/2016  2014/2015
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   10.650 29.400 38.450
Sponsorbidrag 9.600 8.440 8.640
Refusioner 7.936 12.540 10.400
Aktiviteter 56.802 65.933 72.779
I alt 84.988 116.313 130.269
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Rekvisitter 34.485 18.126 34.781
Kontingent til hovedforening 12.600 4.200 6.900
Aktiviteter 45.364 77.669 76.189
Godtgørelser 3.165 200 150
Administration 16.132 12.095 8.707
I alt 111.746 112.290 126.727
       
Årets resultat -26.758 4.023 3.542
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901