Løb i tal 2017/18, 2016/17 og 2015/16

 
Løbeafdeling i tal 2017/2018  2016/2017  2015/2016
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   41.500 10.650 29.400
Sponsorbidrag 21.000 9.600 8.440
Refusioner 14.233 7.936 12.540
Aktiviteter 31.275 56.802 65.933
I alt 108.008 84.988 116.313
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 6.650 0 0
Rekvisitter 41.426 34.485 18.126
Kontingent til hovedforening 0 12.600 4.200
Aktiviteter 50.300 45.364 77.669
Godtgørelser 4.350 3.165 200
Administration 11.629 16.132 12.095
I alt 114.355 111.746 112.290
       
Årets resultat - 6.347 - 26.758 4.023
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901