Thorsager Rønde IF

NYHEDER 2023

 Generalforsamling i TRIF Håndbold
d. 10/10-23 kl 19.00
 ”klubhuset” Pyramiden
 
Dagsorden
1)Velkommen
2)Valg af ordstyrer
3)Formandens beretning
4)Økonomi – kort om regnskab og budget
5)Indkomne forslag
6)Valg af nye medlemmer til håndboldudvalget
 - der skal vælges min. 3 nye udvalgsmedlemmer.
7) Evt
 
Indkomne forslag skal være modtaget senest 8 dage før generalforsamlingen. Spørgsmål ang. udvalgsarbejde, gode ideer mv. kan rettes til Lars Følle, eller på trifhaandbold@gmail,com


 

Formandsberetning for 20/21 sæsonen

TRIF Håndbold 13. sept. 2021 Annonceret på Fb & Hjemmeside fra 28. sept -2021 Det kommer jo sikkert ikke bag på mange, men årets beretning kommer desværre til at dreje sige mere om Corona nedlukninger end det vi egentlig gerne ville fokusere på, nemlig håndbold, og at give alle vore spiller nogen fantastiske oplevelser med håndbolden.

i kom da heldigvis i gang med 2020-2021 sæson’en efter forårets nedlukning, med godt gang i tuneringen og stævner. Det holdt dog hårdt med afviklingen af kampene som sæson’en skred frem, med det øgede focus på smittespredning, og de hastigt stigende krav fra sundhedsmyndighederne. Vi skal fra bestyrelsen ikke lægge skjul på at det var en stor opgave at forsøge at sikre at alle regler og anbefalinger overholdtes til punkt og prikke. Men med trænernes og forældrenes hjælp fik vi dog afviklet både træning, kampe og ”hjemmestævne”, inden der blev lukket helt ned for alt aktivitet før jul.

Efterhånden som restriktionerne er blevet lempet i foråret kom flere af vores hold heldigvis i gang med træningen igen. Dog blev vi som bekendt noget ramt af at Rønde Idræts Center blev anvendt som vaccinationscenter. Det gav nogen udfordringer, men heldig er det lykkedes, ved brug af træning udendørs samt brug af nabohallerne i Feldballe og Kolind , at få langt de fleste hold i gang igen. Og vel hjemme igen i RIC er opstarten for de sidste også sat i værk.

Det hører jo naturligvis med til historien at vi grundet Corona’en har trænet og spillet langt færre kampe end planen har været. Der har været gentagne forespørgsler fra forældre vedr. muligheden for at få kontingent refunderet grundet den mindre aktivitet, men fra et samlet TRIF er beslutningen truffet at kontingentet dækker medlemskabet, og at samfundets nedlukning har tvunget os til at aflyse træninger og kampe er beklageligt, men ikke noget vi kan kompensere for direkte. Vi har dog i bestyrelsen truffet den beslutning at for de spillere der også var med sidste år, reduceres kontingentet med 250,- i indeværende sæson.

Vi skal heldigvis også se fremad ved sådan en Generalforsamling. Vi er en håndbold klub med stærke traditioner, en heldigvis solid økonomi og ikke mindst velsignet med en lang række engagerede trænere. Så fundamentet er på plads til alle vores spillere, så de i år forhåbentlig kan få en fremragende sæson med masser af håndbold oplevelser. Særligt spændende bliver de nye klub samarbejde vi har med Hornslet IF håndbold, med U15 D & P i ”Syddjurs HK” og forhåbentlig bærer det frugt så vi fremover kan trække flere af vores naboklubber med i et samarbejde, så vi kan fastholde ungdomsspillerne og fortsætte de stærke traditioner for håndbold i området.

Til slut vil jeg sige et kæmpe tak til alle trænerne der med deres indsats og engagement er det væsentlige i at TRIF håndbold eksisterer og fungerer. 

Følg TRIF på Facebook
https://www.facebook.com/trifhaandbold
Bliv medlem
Betal her
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde