Thorsager Rønde IF

Senior 60+


Generalforsamling mandag d. 14. august 2023 på Seniorlunden

Dagen vil forløbe nogenlunde således - efter formiddagens aktiviteter:

Kl. ca. 12.00 - 12.15 Generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Orientering af regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 
På valg: Ole Storgaard(modtager genvalg)
Per Brandenborg ( modtager ikke genvalg)
 
7. Valg af suppleanter:
 
På valg: Birthe Hansen (modtager genvalg)
Myrna Rasmussen (modtager genvalg)
 
8. Valg af kassererobservans:
På valg: Bente Pedersen
 
9. Eventuelt.
 
******************
 
Efter endt generalforsamling fællespisning og sommerhygge, - af hensyn til maden
er der tilmelding senest torsdag d. 10. august, mad, kaffe/te m.m. kr. 50,00.
Vin, øl, vand og "små" den sædvanlige ti'er.
*******************
Telt skal op, borde stole stilles klar, opdækning, m.m. gøres klar
ryddes væk igen, hvem, hvornår ?????.
*******************
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

TRIF Senior 60+ er en lille afdeling af TRIF med pt. 91 medlemmer og har "hjemme" på Seniorlunden ved Rønde Skole, er dejligt, grønt område med petanquebaner, krolfbaner og eget "klubhus".
 
Er du 60+'er og har lyst at være med, er der også plads til dig, - vores motto er: FRISK LUFT - BEVÆGELSE og FORNØJELSE.
 
Vi mødes hver mandag og torsdag, starter præcis kl. 9.30 med dagens aktiviteter, vi går, 6-8 km. i rask tempo, 4-6 km. i moderat tempo, vi spiller krolf, - petanque ligger desværre stille pt., - man behøver ikke det samme hver gang, man gør det, der er lyst til den dag, - og husk, - man behøver absolut ikke være verdensmester for at være med.
 
Dagens "strabadser" afsluttes med kaffe/the, lidt mundgodt og megen snak.


Læs seneste måndesbrevet her


Vi mødes på Seniorlunden hver mandag og torsdag året rundt, helligdage dog undtaget,  - sol og hedebølge, storm, regn, slud, sne og is er ingen hindring, blot påklædning er derefter.
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Søster, tlf. 22 16 89 24, eller senior60@trif.dk.
 
Vi glæder os til at se dig.

Følg TRIF på Facebook
Bliv medlem
Betal her
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde