TRIF senior 60+

 
TRIF senior 60+ i tal 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   11.570 10.660 9.520
Sponsorbidrag 33.350 200 10.250
Refusioner 11.725 8.000 4.500
Aktiviteter 41.177 24.956 19.804
Renter 0 0 0
I alt 97.822 43.816 44.114
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje og banevedligehold 0 4.644 587
Turneringsomkostninger 240 240 240
Rekvisitter 56.872 2.108 16.520
Aktiviteter 30.496 27.303 11.109
Godtgørelser 210 410 0
Administration 7.300 6.342 5.622
I alt 95.118 41.047 34.078
       
Årets resultat 2.704 2.769 10.036
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901