Generalforsamling 2019

Torsdag d. 15. august

TRIF Senior 60+

Dagen vil forløbe nogenlunde således - efter formiddagens aktiviteter:

Kl. ca. 11.30 generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af årsberetning

3. Orientering af regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 5. august)

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg: Sonja Deigaard (modtager genvalg)

Søren Hvitved Knudsen (modtager ikke genvalg)

6. Valg af suppleanter:

På valg: Arne Mortensen (modtager genvalg)

Myrna Rasmussen (modtager genvalg)

7. Eventuelt (strandskrald, hjertestarter,kontingent)

---------------------------------------------------------

Efter endt generalforsamling kl. ca.12.45 er der fællesspisning og sommerhygge,

og af hensyn til mad er der tilmelding og betaling, kr. 40.-, til Søster,

senest mandag d. 12. august, - du må gerne medbringe egne drikkevarer,

dog kan du denne dag købe kaffe, te, øl, vand, vin og en lille skarp til kr. 8.-.

------------------------------------------------

Telt skal op, borde dækkes, gøres klar onsdag - ryddes op efterfølgende torsdag,

hvem giver en hånd med?

-------------------------------------------------

Bestyrelsen håber at se rigtig mange til en hyggelig dag

TRIF Senior 60+ er en lille afdeling af TRIF med pt. 91 medlemmer og har "hjemme" på Seniorlunden ved Rønde Skole, er dejligt, grønt område med petanquebaner, krolfbaner og eget "klubhus".
 
Er du 60+'er og har lyst at være med, er der også plads til dig, - vores motto er: FRISK LUFT - BEVÆGELSE og FORNØJELSE.
 
Vi mødes hver mandag og torsdag, starter præcis kl. 9.30 med dagens aktiviteter, vi går, 6-8 km. i rask tempo, 4-6 km. i moderat tempo, vi spiller krolf, - petanque ligger desværre stille pt., - man behøver ikke det samme hver gang, man gør det, der er lyst til den dag, - og husk, - man behøver absolut ikke være verdensmester for at være med.
 
Dagens "strabadser" afsluttes med kaffe/the, lidt mundgodt og megen snak.
 
Efter nylig overstået generalforsamling består bestyrelsen af følgende:

Formand: Søster Ibsen
Næstformand: Søren Hvitved Knudsen 
Kasserer: Bente Pedersen
Medlem: Mona Dyrup Jensen
Sekretær: Sonja Deigaard
Suppleant: Arne Mortensen
Suppleant: Mona Dyrup Jensen

 
Vi mødes på Seniorlunden hver mandag og torsdag året rundt, helligdage dog undtaget,  - sol og hedebølge, storm, regn, slud, sne og is er ingen hindring, blot påklædning er derefter.
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Søster, tlf. 22 16 89 24, eller senior60@trif.dk.
 
Vi glæder os til at se dig.
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901