VELKOMMEN TIL TRIF - håndbold

 

Håndboldafdelingen i TRIF gør det muligt for børn, unge og seniore at spille håndbold. Vi har plads til spillere på alle niveauer, og bestræber os efter at tilbyde håndbold med fokus på glæden og samværet omkring håndbolden.
 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
TRIF Håndbold står med den udfordring at den nuværende bestyrelse som alene består af 3 medlemmer snart kun består af 1 medlem.
Jytte – som har været formand i de sidste 2 år skal på pension, og Frederik som har været menigt medlem flytter til Odense.
Hvis TRIF Håndbold skal fortsætte er det således nødvendigt at der kommer nye kræfter ind i bestyrelsen. Bestyrelsen er velfungerende og har et meget godt samarbejde med trænerne, og forældre.
Der ydes en godtgørelse på 1.100 kr. til bestyrelsesmedlemmerne og dette betyder at du eller dit barn reelt kan få dækket udgiften til et kontingent.
Jo flere der sidder i bestyrelsen jo, lettere bliver arbejdet for den enkelte.
De fleste opgaver omkring hjemmeside og Facebook er allerede besat, og kasserer posten er også besat medmindre der er nogen som brænder for denne opgaveJ
Vi har både brug for bestyrelsesmedlemmer som har forstand på Håndbold, men kan også bruge bestyrelsesmedlemmer som ikke har forstand på håndbold, da der er flere af opgaverne som ikke kræver dette.
Bestyrelsen planlægger selv sine mødeaktiviteter, og Jytte har lovet at hun gerne vil bistå den nye bestyrelse selv om hun går på pension.
Vi håber at I vil bakke op om TRIF Håndbold og møde op til vores ekstraordinære generalforsamling, således at TRIF Håndbold kan fortsætte.
Vi indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 20/11 -2018 kl. 17.00 i Pyramiden
Med følgende dagsorden:
1. valg af dirigent
2. valg af bestyrelsesmedlemmer (mellem 2 og 4 stk.)
3. evt.

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901