GENERALFORSAMLING TRIF-håndbold

4. September kl. 19.00 i Pyramiden
Rønde Idrætscenter
 
Dagsorden :
1) Valg af ordstyrer
2) Formandens beretning
3) Aflæggelse af regnskab sæson 2018-2019
4) Valg af bestyrelse
5) Evt.
 
Det skal bemærkes at alle i nuværende bestyrelse forventer at
fortsætte, men der må gerne vælges et par Suppleanter.
Demonstration af tilmelding til hold via hjemmeside og Conventus
vil blive afholdt efter Generalforsamlingen, da vi tidligere år har
oplevet at mange har haft vanskeligheder med dette.
 
Vel mødt ! Tilmelding ikke påkrævet !
 
Mvh Best. TRIF håndbold
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901