Tennis i tal 2016/17, 2015/16 og 2014/15

 
Tennis i tal 2016/2017  2015/2016  2014/2015
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   9.400 10.600 13.170
Sponsorbidrag 0 0 0
Refusioner 15.350 15.050 20.100
Aktiviteter 1.300 6.200 4.060
I alt 26.050 31.850 37.330
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje og banevedligehold 19.344 20.450 20.662
Turneringsomkostninger 644 1.231 600
Rekvisitter 3.082 4.734 2.565
Aktiviteter 1.053 957 1.187
Godtgørelser 0 2.700 1.800
Administration 122 0 100
I alt 24.245 30.072 26.914
       
Årets resultat 1.805 1.778 10.416
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901