Tennis i tal 2017/18, 2016/17 og 2015/16

 
Tennis i tal 2017/2018  2016/2017  2015/2016
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   6.650 9.400 10.600
Sponsorbidrag 0 0 0
Refusioner 22.711 15.350 15.050
Aktiviteter 4.480 1.300 6.200
I alt 33.841 26.050 31.850
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje og banevedligehold 29.498 19.344 20.450
Turneringsomkostninger 1.241 644 1.231
Rekvisitter 4.409 3.082 4.734
Aktiviteter 2.040 1.053 957
Godtgørelser 0 0 2.700
Administration 92 122 0
I alt 37.280 24.245 30.072
       
Årets resultat - 3.439 1.805 1.778
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901