Tennis i tal

 
Tennis i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   24.350 6.650 9.400
Sponsorbidrag 0 0 0
Refusioner 14.595 22.711 15.350
Aktiviteter 3.350 4.480 1.300
I alt 42.495 33.841 26.050
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje og banevedligehold 21.029 29.498 19.344
Turneringsomkostninger 614 1.241 644
Rekvisitter 450 4.409 3.082
Aktiviteter 5.572 2.040 1.053
Godtgørelser 243 0 0
Administration 420 92 122
I alt 28.328 37.280 24.245
       
Årets resultat  14.167 - 3.439 1.805
*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901