Vision

TRIF Fitness skal være for alle og kendt af alle i lokalområdet som det foretrukne fitnesscenter, hvor man i idrætsforenings-regi finder glæde og motivation til at dyrke kredsløbs- og styrketræning regelmæssigt. TRIF Fitness skal være kendt for den inkluderende stemning, hvor der er plads til alle uanset træningsmål og funktionsniveau.
 
Mission
 
TRIF Fitness skal tilbyde sundhedsfremmende fysiske aktiviteter inden for fitness og appellere til den bredest mulige målgruppe af borgere i lokalområdet. TRIF Fitness ønsker via produktudvikling, fordelagtige træningstilbud og en varieret gruppe af kvalificerede instruktører at tilbyde et betydeligt spektrum af træningsformer for borgere med forskellige behov og funktionsniveau. TRIF Fitness arbejder til stadighed på, at det skal være attraktivt at være instruktør i TRIF fitness. TRIF Fitness  arbejder kontinuerligt for et dopingfrit miljø.


Resultatmål

  • TRIF Fitness skal forene mål og handling til at opnå tilfredse brugere, hvilket bl.a. testes med en årlig brugerundersøgelse.

  • TRIF Fitness skal sikre driftsresultater, der gør det muligt at indfri de økonomiske forpligtelser som fx husleje, afdrag på lån og investeringer, nødvendige nyinvesteringer, produktudvikling, uddannelse m.v. fordrer

  • TRIF Fitness arbejder i en to-årig periode mod en tilgang af aktive medlemmer på 5%.

Økonomi

TRIF Fitness skal til stadighed sikre en sund drift af aktiviteter – jf. "Resultatmål" - ved opmærksomhed på og arbejde for et tilstrækkeligt antal brugere samt en tilpasset brugerafgift.

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901