Thorsager Rønde IF

Vision og målsætning


Vision

TRIF skal tilbyde alsidige aktiviteter til alle borgere i Rønde og omegn, så vi på den måde bidrager til folkesundheden i Syddjurs Kommune.

 

Formål

TRIF – vi er en forening med mange aktiviteter. Vi skal kunne aktivere flest mulige borgere i Rønde og omegn.

TRIF er en breddeklub, som også har plads til (semi)elite, men ikke på bekostning af andre udøvere.

Det skal dels være de kendte aktiviteter – badminton, fodbold, håndbold, gymnastik, tennis, fitness, løb og Senior 60+  – men også nye og fleksible aktiviteter, som tilgodeser nye brugere. 

Idrætsudvalgene laver deres aktiviteter, men der skal også være mulighed for at starte nye og spontane aktiviteter. Det skal være muligt at opstarte en aktivitet, og først senere etablere sig som idrætsgren i foreningen.

 

Målsætning

Nye målgrupper

Hidtil har idrætten i TRIF været centreret om kendte aktiviteter badminton, fodbold, håndbold, gymnastik og tennis.

De seneste år er 60+, fitness og løb (Puls 8410) kommet til, og det er eksempler på aktiviteter, som har fået mange nye udøvere i gang.

Det ser vi gerne endnu mere af i fremtiden, og vi skal også kunne tilpasse aktiviteterne til dem, som har skiftende arbejdstider og dermed skiftende muligheder for at dyrke idræt.

 

Bredde/elite

TRIF er en breddeklub med plads til semielite.

Hvad betyder det?

Det betyder, at vores aktiviteter er rettet mod alle borgere, men vi finder det rimeligt, at der kan tilbydes eliteidræt på ”seminiveau”. Det er i orden, at der er hold/spillere, som træner ekstra meget og spiller på højere niveau, men der skal fortsat være lige så godt et tilbud og lige så meget træningstid og trænerressourcer til de resterende. Det er en forfin balance, som TRIF’s aktivitetsudvalg og bestyrelse skal have for øje. Trænernes egne ambitioner skal altid være afstemt med de overordnede visioner for idrætten i TRIF.

I den forbindelse er det vigtigt at sige, at TRIF er en klub med mange medlemmer, som dyrker flere idrætter, og at det er vigtigt at respektere indendørs- og udendørssæsonens længde. Det betyder, at indendørsaktiviteter før efterårsferien skal koordineres med udendørsidræt, og udendørsaktiviteter før 1. april skal koordineres med indendørs idræt. Turneringskampe kommer før træningskampe i den sammenhæng, og det er vigtigt at børn og forældre ikke bliver ”gidsler” i denne sammenhæng.

Følg TRIF på Facebook
Bliv medlem
Betal her
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde