Volleyball i

 
Volleyball i tal 2018/2019  2017/2018  2016/2017
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   16.900 16.550 17.500
Sponsorbidrag 0 6.720 0
Refusioner 2.550 6.742 0
Aktiviteter 0 0 0
I alt 19.450 30.012 17.500
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 4.600 6.600 4.280
Turneringsomkostninger 3.900 2.551 600
Rekvisitter 0 9.642 2.300
Aktiviteter 2.350 6.582 0
Godtgørelser 2.000 341 0
Administration 0 0 395
I alt 12.850 25.717 7.575
       
Årets resultat 6.600 4.295 9.925

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 

 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901