Volleyball i tal 2016/17, 2015/16 og 2014/15

 
Volleyball i tal 2016/2017  2015/2016  2014/2015
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   17.500 9.450 7.200
Sponsorbidrag 0 0 0
Refusioner 0 0 0
Aktiviteter 0 0 2.450
I alt 17.500 9.450 9.650
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 4.280 5.280 7.040
Turneringsomkostninger 600 0 0
Rekvisitter 2.300 568 0
Aktiviteter 0 0 0
Administration 395 0 0
I alt 7.575 5.848 7.040
       
Årets resultat 9.925 3.602 2.610

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 

 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901