Volleyball i tal 2017/18, 2016/17 og 2015/16

 
Volleyball i tal 2017/2018  2016/2017  2015/2016
Indtægter Kr.  Kr.   Kr. 
Kontingent   16.550 17.500 9.450
Sponsorbidrag 6.720 0 0
Refusioner 6.742 0 0
Aktiviteter 0 0 0
I alt 30.012 17.500 9.450
       
Udgifter Kr. Kr. Kr.
Lokaleleje 6.600 4.280 5.280
Turneringsomkostninger 2.551 600 0
Rekvisitter 9.642 2.300 568
Aktiviteter 6.582 0 0
Godtgørelser 341 0 0
Administration 0 395 0
I alt 25.717 7.575 5.848
       
Årets resultat 4.295 9.925 3.602

*) positiv tal = overskud, negativ tal = underskud
 

 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901