Thorsager Rønde IF

I TRIF er det vigtigere at gøre sit bedste, end at være den bedste

Åbningstider på kontoret

Mandag
Tirsdag
Torsdag

11:00-14:00
10:00-13:00
16:00-19:00

Grundet Corona-nedlukningen er kontoret lukket. Men vi kan naturligvis nås på mail og telefon.

Telefon: 20 63 99 01

Nyheder & Aktiviteter

Restriktioner fra 6.-17. januar 2021 11-01-2021

Nye restriktioner giver foreningsidrætten en svær start på det nye år


Et nyt år er skudt i gang, og desværre har COVID-19 fortsat så godt tag i hele landet, at myndighederne nu indfører skærpede restriktioner, der også påvirker idrætsforeningerne.
Restriktionerne skyldes også, at den meget smitsomme britiske corona-variant spreder sig.

Restriktionerne betyder:

  • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til max 5 personer.
  • Der er ikke længere undtagelser for forsamlingsforbuddet. Det betyder bl.a. at det ikke længere vil være muligt i professionel idræt at have siddende publikum op til 500 personer hverken indendørs eller udendørs. Der er heller ikke en undtagelse i forhold til generalforsamlinger.
  • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner.
De nye restriktioner løber fra den 6. januar 2021 og gælder frem til foreløbig den 17. januar 2021, men forventningen er, at de kan blive yderligere forlænget.

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere på dgi.dk
Referat af ekstraordinær generalforsamling i TRIF mandag den 28. december kl. 17 – afviklet via Skype. 31-12-2020
Ad.1. Line Vindum Mikkelsen bød velkommen til ekstraordinær generalforsamling.
 
Ad.2.  Hanne Heinesen blev valgt som dirigent og hun kunne konstatere at den ekstra ordinære generalforsamling var rettidig indkaldt.
 
Ad 3.  Klaus Mølgaard fremlagde følgende som et oplæg til valg
 
TRIFs brændende platform lige nu er, at foreningens foreningstilskud i hvert fald til dels, er betinget af et funktionsdygtigt FU.
Det eneste formål er at få valgt et Forretningsudvalg (FU), som kan drive/foreslå en vej frem for TRIF FU, indtil ordinær generalforsamling i september 2021. Så der er tid til bearbejdning af udvalgs-input, konstruktive vedtægtsændringer og evt. rekruttering af ildsjæle i en ny kontekst. Et udviklingsarbejde i efteråret 2020 har været udfordret af COVID-19 situationen og det har ikke været muligt at gennemføre de ønskede processer, som generalforsamlingen i september gav mandat til. 

Vi har i den kontekst et forslag til en - for os at se i hvert fald - mulig løsning:
  • Line Vindum Mikkelsen er fortsat (og eneste fuldgyldige) medlem af FU.
  • Klaus Mølgaard stiller op til FU som ”drift-ansvarlig” og vil samarbejde med en forretningsfører, der ikke er en del af udvalget. Leo Konradsen har i den forbindelse tilbudt sin ubetingede assistance på den post – ”IKKE hovedkasserer, og bestemt heller ikke som en del af FU, den tid er ovre…” – vi er kontraktuelt bundet i 3 mdr. af vores aftale med DGI, men de kender vores situation, og vi vurderer, at vi uden særlige sværdslag kommer ud af aftalen med henvisning til den aktuelle situation.
  • ​Niels Gyldenlund Mikkelsen har mod på en tørn i FU, og vil hovedsageligt beskæftige sig med opbygning af nye relationer, og styrke TRIF’s netværk.
Så den ekstraordinære generalforsamling skal principielt kun tage stilling til, om den vil vælge et FU bestående af 3 ovennævnte, samt en udenforstående forretningsfører – får vi dette mandat, kan vi arbejde videre med udvikling af TRIF. Venligst bemærk at dette forslag ikke er i overensstemmelse med det eksisterende vedtægtsgrundlag, men en tilsnigelse til dette!
 
Vi har allieret os med Hanne Heinesen, som er villig til at indtræde i en rolle som uafhængig konsulent til FU, hvor hendes opgave vil være foreningsudvikler og bindeled til de enkelte aktiviteter, så vi netop kender JERES behov. Processen kommer til at foregå online og startes op i begyndelsen af januar.
 
Alternativt skal vi på den ekstraordinære generalforsamling ”blot” bede om udskydelse af processen, men så kommer vores tilskud desværre under lup, og (tror vi i midlertidigt FU) reelt bare en show stopper for udvikling, og så er det vel i bund og grund bare at udskyde pinen?
 
ELLERS skal vi ”bare” vælge et FU med afsæt i de eksisterende vedtægter.

 
På baggrund af ovenstående blev Klaus Mølgaard valgt for 2 år og Niels Gyldenlund Mikkelsen valgt for 2 år.
 
Ad.4. Birgitte Bach Thomsen blev valgt som suppleant (1 år)
 
Ad. 5. Anette Krag og Tommy Larsen blev valgt som revisorer og Birgitta Grouleff valgt som revisor suppleant.
 
Ad. 6 Der var ikke indkommet forslag.
 
Ad.7.  Evt. Klaus Mølgaard takkede de fremmødte og beklagede at der ikke var flere medlemmer der viser interesse for foreningen. 
 
Referat godkendt
29. dec. 2020
Line Vindum Mikkelsen, FU 
Følg TRIF på Facebook
Bliv medlem
Betal her
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901