17. september 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i TRIF.
 
I forlængelse af ikke-afgjorte sager på den ordinære generalforsamling indkaldes der i henhold til vedtægtens § 10 til ekstraordinær generalforsamling i TRIF onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 19.00 i Pyramiden i Rønde Idrætscenter.
 
DAGSORDEN:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer:
         Formand Søren K. Lauridsen afgår og ønsker ikke at fortsætte.
         Valg på ulige år: hovedkasserer Leo Konradsen.
         Første næstformand Arne Tophøj – ønsker ikke at fortsætte.
  1. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget: Line Vindum Mikkelsen, Torben Sattrup.
  2. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant: Tommy Larsen, Annette Kragh.
         Revisorsuppleant: Mogens Guldbæk.
  1. Eventuelt.

 
 
På godt gensyn!
 
For TRIF-FU
 
Søren K. Lauridsen
Fg. formand for TRIF.

 

13.09.19
 
 Pressemeddelelse: Stor medlemsfremgang i TRIF
TRIF (Thorsager-Rønde Idrætsforening) har afholdt en velbesøgt ordinær generalforsamling tirsdag d. 12. september i Rønde Idrætscenter. Formand Søren K. Lauridsen kunne i sin beretning konstatere, at den negative spiral omkring nedadgående medlemstal er blevet brudt. Efter et medlemsdyk de seneste år er TRIF nu kommet helt op på 2.010 aktivitetsmedlemmer, hvilket stort set svarer til niveauet fra 2016.
Der er stigning i medlemstallet i mange af TRIFs ni afdelinger. Mest markant i fitness, hvor det samlede medlemstal nu er oppe på over 900 medlemmer. Der er også medlemsfremgang inden for de traditionelle afdelinger fodbold og håndbold og en mindre fremgang i løbeafdelingen, PULS8410, Senior 60+, TRIFs afdeling for seniormotion, ja, selv i en af de mindste afdelinger TRIF-tennis.
”Det stigende medlemstal er glædeligt i alle henseender, og det betyder forhåbentlig, at det i årene fremover bliver muligt at fastholde et medlemstal på lidt over 2.000 aktivitetsmedlemmer, som i mine øjne er et acceptabelt medlemstal for en forholdsvis stor paraplyforening som TRIF”, sagde formanden.
Årsregnskabet, der blev fremlagt af hovedkasserer Leo Konradsen, viste naturligvis en stigende omsætning pga. stigningen i medlemstallet. Det betyder, at TRIF i år kommer ud med et overskud på 271.735 kr. Og det er rigtig godt, at foreningen nu har fået vendt skuden og mere end indhentet 3 års økonomisk nedtur.
”I år må vi konstatere, at det økonomiske resultat er meget tilfredsstillende, og det betyder, at vi kikker frem mod 50 års jubilæet i 2022 med en vis sindsro og en bevidsthed om, at vi har en velkonsolideret forening, der både er i stand til at fastholde og fortsat udvikle basis for motion, breddeidræt og semielite i lokalområdet”, sluttede formanden.
Ægteparret Betina og Hasse Rue Rasmussen, der har udført et fantastisk lederarbejde i TRIF-badminton, fik overrakt seniorlederprisen, Rønde Handelstandsforenings pokal. Den anden seniorlederpris, Rønde Sparekasses pokal, blev givet til Lene Jul fra TRIF-fitness, mens unglederprisen, et gavekort fra Sportigan i Rønde, blev givet til Mathias Haulrik fra TRIF-fodbold.
Formand Søren K. Lauridsen havde på forhånd meddelt, at han efter 8 år som TRIF-formand ikke ønskede genvalg. Der var på generalforsamlingen ingen kandidater til formandsposten, så der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i starten af oktober, hvor der skal vælges formand og hvor de øvrige valg til TRIF-FU også vil foregå.
 
For yderligere oplysninger vedr. denne pressemeddelelse:
Søren K. Lauridsen, 40147500.
 

TRIFs nyeste tiltag er en succes!

 

Mandfolk på Mountainbikes


Thorsager-Rønde Idrætsforening (TRIF) er for alle. Foreningen tilbyder idrætsaktiviteter for både børn, voksne og ældre. 
TRIF har, i samarbejde med Danmarks Cykle Union, TrygFonden, Nordea-fonden, DGI og DIF, opstartet konceptet "Mandfolk på MTB".
Det sociale er i centrum for denne aktivitet, og man behøver ikke at have kørt på mountainbike tidligere for at deltage. Mandfolk på MTB er for mænd som fylder lidt ekstra i landskabet, ikke søger høj fart og målrettet eller struktureret intervaltræning. Det handler om hygge, fællesskab, 3. halvleg og om at komme ud og røre sig i naturen med ligesindede.

Se hvad mandfolk på MTB er her:
 

Her finder du Mandfolk på mtb - trif på facebook
TRIF: formandens arbejdsopgaver.
 
Udarbejde indkaldelse og dagsorden til de månedlige møder i TRIF-FU.
Indkaldelse og dagsorden til eventuelle ekstraordinære møder.
Forberedelse af møderne, herunder udsendelse af bilag m.v. til møderne.
Mødeleder ved FU-møderne.
Gennemgang og godkendelse af referat fra FU-møderne.
 
Udarbejde indkaldelse og dagsorden til de 6 årlige orienteringsmøder med udvalgsformændene.
Udarbejde indkaldelse og dagsorden til de to årlige møder i Strategisk Forum.
Forberedelse af møderne, herunder udsendelse af bilag til møderne samt aftale med evt. oplægsholdere ved møderne.
Gennemgang og godkendelse af referat fra møderne.
Mødeleder ved orienteringsmøderne og Strategisk Forum.
 
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen, herunder rettidig annoncering af generalforsamlingen.
Udarbejde og aflægge den officielle årlige beretning til generalforsamlingen.
Stillingtagen til og eventuel indkaldelse af ekstra ordinære generalforsamlinger.
Overrækkelse af pokaler og priser i forbindelse med ordinære generalforsamling.
Udarbejde eventuelle ændringsforslag til vedtægten til fremlæggelse på generalforsamlingen.
 
Deltagelse i møder med de enkelte afdelinger vedr. konkrete sager eller definerede problemstillinger – ofte sammen med andre fra FU. 
Udarbejdelse af notat i forhold til de konkrete møder.
Møder med eksterne interessenter med henblik på afklaring af eventuel interesse for et projekt.
Deltagelse i projektmøder, eventuelle igangsættende møder i forbindelse med igangsættelse af nye projekter.
Samarbejde med Foreningen Rønde Kunstgræs.
Møder med DGI og andre interesseorganisationer.
Samarbejde med forskellige eksterne samarbejdspartnere.
Varetagelse af TRIFs korrespondance, mails m.v. med forskellige interessenter.
Kontakt til Syddjurs Kommune i forbindelse med politiske betonede spørgsmål.
Kontakt til pressen, herunder udsendelse af pressemeddelelser i forbindelse med konkrete begivenheder.
Innovation og igangsættelse af nye udviklingsinitiativer, herunder videreformidling af nye initiativer fra andre i foreningen med henblik samordning i TRIF-regi.
 
Tilrettelæggelse, indsamling, redigering og korrekturlæsning af TRIF-profilannonce i Adresseavisen 10 gange om året.
 
Styring og ledelsesopgaver i forhold til TRIFs administrationssekretær, herunder afholdelse af jævnlige møder og drøftelse af arbejdsopgaver.
Overordnet ansvarlig for udarbejdelse af børneattester for alle trænere og leder i TRIF i samarbejde med sekretæren.
Tilsyn med vedligehold af arkiv set i relation til lovgivning om foreningsarkiver i samarbejde med sekretæren.
Samarbejde og vedligeholdelse af samarbejde med Rønde Idrætscenter, herunder afholdelse af to årlige samarbejdsmøder.
 
/ SKL.Følg TRIF - Thorsager Rønde Idrætsforening på 


ØKONOMISK TILSKUD

 

Der kan søges økonomisk tilskud til fritidsaktivitet fra Syddjurs Kommune.
Der kan opnåes kr. 1000,- per år per barn.

Beløbet er ikke indtægtsbestemt og skal ikke betales tilbage til Syddjurs kommune.

Hvis du har brug for hjælp, kan jeg kontaktes på mobilnr. 20 63 99 01.

Lis 
TRIF-administration Blanketten kan hentes her

ÅBNINGSTIDER PÅ TRIF-KONTORET
 
Mandag kl. 13.00 - 17.00 
Tirsdag kl. 10.00 - 14.00 
Onsdag kl. 10.00 - 14.00 (18.9.19 Jeg arbejder hjemme i dag)
Torsdag kl. 16.30 - 19.30 
Fredag LUKKET 
 


KONTAKT TRIF

Navn *:  

E-mailadresse *:  

Besked *:  

*  Skal udfyldes
Kommentarer til hjemmesiden Tråde: 2, Indlæg: 2
Her kan du skrive kommentarer til vores nye hjemmeside.
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901