Om TRIF fodbold

TRIF-Fodbold blev etableret tilbage i 1972.

I TRIF-Fodbold er der i dag ca. 400 medlemmer og ca 40 trænere. TRIF-Fodbold er hovedsageligt baseret på frivillig arbejdskraft. Der arbejdes meget engageret på alle fronter med henblik på, at TRIF-Fodbold kan blive et endnu bedre samlingspunkt for både spillere, trænere og forældre i lokalområdet.

Vores værdier

TRIF-fodbold ser det som sit formål at fremme fodbold som et attraktivt fritidstilbud, til alle medlemmer i Rønde, Thorsager, Ugelbølle og omegn, uanset spillers køn, alder eller spillemæssigt niveau.
TRIF-fodboldklub ser sig selv som en større lokalklub, med plads til spillere i alle aldre – børn, unge, senior samt oldboys.

TRIF-fodbold er et aktivt og engageret medlem af DBU og DGI. Vi tilstræber at vores ungdomsafdeling skal bygges omkring tankerne og ideerne i hæftet ”Handlinger & holdninger – TRIF-fodbold”. Principperne heri, gør sig gældende fra ungdomsafdelingen, således at børnene mærker en tydelig rød tråd op gennem ”systemet/holdene”. 

Vedtægter

TRIF- fodbold har ikke egne vedtægter, men du kan hente TRIF hovedforenings vedtægter her.

Børneattester

Det er lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle trænere, instruktører, holdledere og andre voksne, der færdes fast i klubben og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

I TRIF sørger den administrative medarbejder for at indhente Den digitale Børneattest på alle der har med børn og unge under 15 år at gøre i alle TRIF's afdelinger, herunder fodboldafdelingen. Det betyder, at det er TRIF-fodbolds ansvar, at sørge for at de enkelte børneattester indhentes, så snart en ny træner begynder sit frivillige arbejde.

TRIF- Børnemiljømodel

I samarbejde med trænerne har vi i TRIF- Fodbold udviklet end TRIF- Børnemiljømodel, der gerne på sigt skal spejle sig i både træning og kamp. 

TRIF-fodbold ønsker at være en klub præget af

 • Plads til både breddespillere og semi-elite spillere
 • ​Spillere udvikles sportsligt og menneskeligt
 • Kvalitet i tilrettelæggelse af aktiviteter på alle niveauer
 • Engagerede trænere, ledere, spillere og forældre til børn og unge
 • Godt samarbejde og god kommunikation mellem spillere, trænere, aktivitetsudvalg, ledere og forældre til børn, unge og voksne
 • Kammeratskab, tryghed og glæde ved fodbolden
 • Ligeværd og fairplay

Ovenstående tilstræbes at opnås, gennem nedenstående værdier

 • Loyalitet og tillid
 • ​Motion og bevægelse
 • Dialog
 • Engagement 
 • Kammeratskab
 • Respekt
 • Åbenhed
 • Tryghed
 • Glæde
 • Forpligtende fællesskab